EG.D podporuje prevenci úrazů elektrickým proudem. Video může zachránit život

Praha, 27. června 2023

Jedním z nejzávažnějších úrazů, který má často fatální následky, je úraz elektrickým proudem. Distribuční společnost EG.D, patřící do skupiny E.ON, maximálně dbá na bezpečnost práce a ochranu svých zaměstnanců. Díky tomu je počet úrazů elektrickým proudem u pracovníků EG.D dlouhodobě extrémně nízký, ovšem v případě široké veřejnosti se šplhá v rámci České republiky ke stovkám ročně. Společnost už několik let edukuje dospělé i teenagery, jak úrazům elektrickým proudem předcházet. Podle aktuálních statistik se téměř jedna třetina z nich přihodí dětem do 18 let. I proto EG.D vytvořilo nové vzdělávací video, které bude distribuovat do škol.

„V domácnostech i jinde roste počet elektrických zařízení, rozvíjí se elektromobilita, připojujeme stále více solárních systémů včetně baterií, zkrátka lidé se v důsledku energetické tranzice a decentralizace energetiky setkávají s elektřinou stále častěji. Elektřinu berou jako automatickou součást svých životů, ale přitom si málokdy uvědomují, jak může být setkání s ní nebezpečné. V EG.D to víme, a proto se dlouhodobě věnujeme prevenci
a vzdělávání nejen u svých zaměstnanců, ale máme i spoustu zajímavých edukativních projektů pro veřejnost. Naším cílem je, aby úrazů elektrickým proudem ubývalo a ideálně se vůbec nestávaly,“
upozorňuje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Počet úrazů elektrickým proudem v posledních třech letech postupně klesá, ale tempo poklesu je velmi pomalé. Podle dat, která EG.D poskytl Ústav zdravotních informací a statistiky (ÚZIS), se vloni elektrickým proudem zranilo 365 osob, předloni 396 a před třemi lety 400. Mezi lety 2015 až 2022 poranil elektrický proud dohromady 3301 lidí. Třetinu z tohoto počtu tvořily děti (1367). Zhruba dvě třetiny zranění pak utrpěli dospělí muži a chlapci do 18 let.

Při pohledu do regionů se největší počet těchto úrazů stal ve Středočeském kraji, kde došlo za posledních sedm let k 15 % ze všech úrazů elektrickým proudem v ČR. Druhý je Moravskoslezský kraj se 12 %, třetí pak s 10 % Ústecký kraj. A toto schéma kopírují i úrazy u dětí a mladistvých. Většina úrazů elektrickým proudem vznikne kvůli neznalosti a neopatrnosti lidí a porušení bezpečnostních pravidel.

Konce pak mohou být fatální. Od roku 2015 do roku 2021 podlehlo následkům poranění elektrickým proudem 108 lidí, z toho tři děti. V dlouhodobém průměru je to jeden mrtvý každých dvacet dní. Smrtelných úrazů bylo nejvíce, 13 %, shodně ve Středočeském a Ústeckém kraji, následuje kraj Olomoucký, kde se událo za toto časové období 12 % smrtelných zranění elektrickým proudem.

Technici provedou ročně 30 000 úkonů pod napětím

Při práci s elektrickým proudem klade EG.D maximální důraz na bezpečnost práce, díky čemuž se počet úrazů mezi jejími pracovníky blíží nule. „Přispívá k tomu i používání nejmodernějších technologií, které maximalizují bezpečnost. Pro kontrolu sloupů velmi vysokého napětí využíváme například drony, které nám pomohou bezpečně odhalit poruchy na vedení, aniž by na něj naši technici museli šplhat. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni, cvičí se v moderních výcvikových polygonech, ale někteří z nich se také podílejí na vývoji edukačních materiálů a předávají ostatním své zkušenosti z praxe,“ vypočítává Pavel Čada.

Ročně technici EG.D provedou více než 30 000 servisních úkonů pod napětím. Úrazy, kdy se technik zraní elektrickým proudem, jsou spíše výjimkou a vznikají zejména kvůli nedodržení bezpečnostních předpisů či z nepozornosti. Za posledních deset let eviduje EG.D pět takových úrazů (dva z toho smrtelné). To je ale pouze 0,0016 % ze všech provedených prací pod napětím.

Video může zachránit život

S distribučními zařízeními EG.D se dennodenně setkávají miliony lidí. Společnost pravidelně svou infrastrukturu udržuje a kontroluje, aby zajistila bezpečnost veřejnosti. I přesto se ročně vyskytnou nižší desítky incidentů, kdy veřejnost svou nedbalostí či neopatrností přijde do kontaktu s elektrickým vedením nebo dalšími distribučními zařízeními a způsobí si zranění elektrickým proudem. Nejčastějšími případy jsou ty, kdy těžká nebo zemědělská technika přijde některou svou částí do kontaktu s vodiči vysokého napětí. Správným postupem je v tomto případě nevystupovat, zůstat ve voze a zavolat na pohotovostní linku distributora.

EG.D dlouhodobě podporuje edukační projekty, díky nimž je člověk opatrnější, a mohou mu zachránit život, kupříkladu sérii instruktážních videí pro zemědělce. Nově připravilo ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady v Praze film o nebezpečí elektrického oblouku.

„V klipu chci na svém příběhu ukázat, že elektrický proud dokáže být nebezpečný. Lidské tělo je jako vodič. Elektřina do těla vstoupí a opět z něho vystoupí. A může se to stát, aniž byste se věci pod napětím vůbec dotkli, jako se to stalo mně. V sedmnácti letech jsem vyšplhala na vagon, který byl pod zapnutými trolejemi. Neuvědomila jsem si nebezpečí, a zranil mě elektrický oblouk. Měla jsem popáleniny na polovině těla, dlouho jsem se léčila
a začlenit se zpátky do běžného života mi trvalo dva roky. Lidé by měli vědět, co se jim může kvůli jejich neopatrnosti stát,“
říká Simona Riedlová, která si prošla touto nešťastnou zkušeností.Důraz na důležitost prevence klade i doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., který slečnu Simonu operoval a podílel se na natočení edukačního klipu.Úrazy, které způsobí elektrický proud, patří k těm nejzávažnějším. Bohužel se pojí i s vysokou úmrtností. Nejedná se jen o vnější zranění, které člověka postihne. Poškozeny bývají i další důležité orgány. Zranění způsobená elektrickým proudem jsou často spojována i s dalšími traumaty, například zlomeninami po pádu. Následky takových poranění bývají pak celoživotní. I když současná medicína v léčbě tak komplikovaných úrazů dokáže mnohé pacienty zachránit a zabezpečit jim dobrou kvalitu života, tak vůbec nejlepší je, pokud se žádné zranění nestane. I proto se snažíme podporovat prevenci a edukaci. Myslíme si, že pokud veřejnost pochopí některé fyzikální jevy spojené s účinky proudu na organismus, úrazů elektrickým proudem bude ubývat,“ uzavírá Robert Zajíček, přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Pomoci snížit počet úrazů elektrickým proudem chce i film o nebezpečí elektrického oblouku, který EG.D s dalšími partnery připravilo především pro žáky devátých tříd a studenty středních škol. Součástí podpory pro učitele i speciální pracovní listy, na kterých si teenageři procvičí pomocí příběhu své znalosti, které získali zhlédnutím videa. Společnost má domluvenou distribuci vzdělávacích materiálů do jedné čtvrtiny tuzemských škol díky spolupráci se zájmovým sdružením Terra-Klub. EG.D chce dále video rozšířit i do zbývajících škol díky spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho distribuci mezi mladé lidi a širokou veřejnost zajistí i Český svaz zaměstnavatelů v energetice.    

Kontakty
Lubomír Budný

tiskový mluvčí
M +420 705 868 642
E lubomir.budny@eon.cz
www.egd.cz