EG.D třída zapojí studenty ještě více do praxe. Distribuční společnost spustila pilotní projekt

Sokolnice, 18. září 2023

Energetika je oborem budoucnosti a její role bude v dalších letech ještě výraznější. Stále více teenagerů s ní proto spojuje svou profesní dráhu. Potvrzují to i údaje Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, které má k dispozici distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON. Letos vzrostl meziročně počet přihlášek ke studiu elektrotechnických oborů na středních školách o 10 % a byl dokonce čtvrtinu větší než v roce 2021. V minulém školním roce studovalo tyto 3- a 4leté obory na středních školách více než 28 tisíc mladých lidí, absolvovalo jich pak přes 6 500. Mnozí z nich spojí svou kariéru právě s distribuční společností. EG.D i proto dlouhodobě podporuje vzdělávání a ročně do něj investuje více než 4 miliony korun. Letos v září navíc otevřela ve spolupráci se Střední školou elektrotechnickou a energetickou (SŠEE) v Sokolnicích u Brna pilotní projekt EG.D třídy.

„Jedná se o tříletý učební obor elektrikář silnoproud zakončený výučním listem, jehož absolventi mohou rovnou nastoupit jako plnohodnotní pracovníci do ostrého provozu u nás nebo našich dodavatelů. Absolventi EG.D třídy po ukončení studia budou špičkově vyškoleni k využití  používání nejmodernějších postupů v energetice. Celkem nastoupilo do EG.D třídy třicet studentů, kterým během celého studia poskytneme ve spolupráci se školou odborné vybavení, pomůcky, naučná videa, a nabídneme jim prospěchové stipendium až 3 000 korun měsíčně, jistotu každoroční praxe a letních brigád u nás ve společnosti. Jedná se o první takový projekt skupiny E.ON v České republice na našem distribučním území, vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D.


EG.D se přímo zapojuje přímo do výuky

Studenti si mohou v rámci běžné doby studia rozšířit svou kvalifikaci díky absolvování speciálních zkoušek a kurzů, například v oboru kabelizace aj. Absolvují i řadu seminářů, workshopů i exkurzí na místa, kam by se jinak nedostali.

Další výhodou EG.D třídy je, že se distribuční společnost přímo zapojuje do celého vzdělávacího procesu. Její pracovníci pravidelně komunikuji se studenty a pedagogy a mohou rychleji reagovat na aktuální trendy v energetice. „Máme zpětnou vazbu téměř ihned od studentů i pedagogů o jejich aktuálních potřebách, a po vzájemné dohodě se školou naši zaměstnanci doplní výukový plán o další speciální semináře a workshopy. I proto jsme zvolili pro pilotáž projektu EG.D třídy SŠEE Sokolnice, s níž nás pojí partnerství trvající desítky let. O zřízení EG.D třídy jednáme i se Střední odbornou školou elektrotechnickou v Hluboké nad Vltavou, se kterou máme také dlouhodobě vřelé vztahy,“ dodává Pavel Čada.


Jméno společnosti zvyšuje prestiž oboru

Projekt EG.D třídy je dalším krokem k přípravě budoucích odborníků v energetice. Distribuční společnost už několik let přijímá do stipendijního programu Montérský dorost nejlepší studenty elektrotechnických oborů na středních školách v rámci svého distribučního území. Těm poskytuje podobné podmínky jako v EG.D třídě. Také podporuje další školy formou technického vybavení, a i jejich studentům nabízí možnost praxí nebo workshopů.

„Unikátnost EG.D třídy spočívá v tom, že vše je na jednom místě. Vztah mezi vzdělávacím a komerčním sektorem se násobně posílí. Jsme tak ještě více schopni studenty zapojovat do praxe. Na druhou stranu se zintenzivní zapojení odborníků z EG.D, kteří našim studentům předají své zkušenosti. Navíc nám EG.D třída otevírá další možnosti v budování prestiže elektrotechnického vzdělávání. Podpora ze strany distribuční společnosti může být i motivací pro žáky devátých tříd pro výběr tohoto oboru,“ říká Marek Jelínek, ředitel SŠEE Sokolnice.


Kontakty
Lubomír Budný
tiskový mluvčí
M +420 705 868 642
lubomir.budny@eon.cz
www.eon.cz