EG.D bude od září plánované odstávky oznamovat elektronicky na celém distribučním území

Praha, 31. srpna 2021

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, sjednocuje způsob, jakým bude na celém svém distribučním území oznamovat plánované odstávky dodávek elektrické energie. V jižních Čechách, na Pelhřimovsku, Jihlavsku a Třebíčsku zákazníci ještě v tomto roce vídali vylepované plakátky s oznámením v místě, kterého se odstávka týkala. Od 1. září plakátky nahradí elektronické oznamování pomocí SMS nebo e-mailu.

„Díky moderním technologiím máme možnost informovat zákazníky o odstávkách rychleji a pohodlněji a zaručit jim, že informaci dostanou vždy a včas. Ačkoliv jsme se snažili, u plakátování to zajistit nikdy na sto procent nešlo, protože vždy existovala možnost, že plakátek někdo strhne nebo poškodí,“ vysvětluje Petr Jírovec, hlavní technik řízení provozu a údržby distribuční sítě společnosti EG.D. „Nejedná se o novinku. Na zbytku našeho distribučního území už tento systém funguje a vzhledem k tomu, že vidíme, že se osvědčil, rozhodli jsme se sjednotit způsob oznamování plánovaných odstávek pro celé naše distribuční území včetně jižních Čech, Pelhřimovska, Jihlavska a Třebíčska,“ doplňuje.

Společnost EG.D přitom zvolila tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější možnost, jakou je elektronické oznámení. Nic to ale nemění na tom, že o každé plánované odstávce dá zákazníkům vědět alespoň 15 dní dopředu tak, jak jí ukládá energetický zákon.

Jakým způsobem se zákazníci o plánovaných odstávkách dozví?

Nejjednodušší pro zákazníky je, že se přihlásí do webového portálu Distribuce24. Do něj se zaregistrují na webu www.egd.cz. V portálu si pak po přihlášení sami vyberou, jakým způsobem budou chtít být o odstávkách informováni. Mohou si vybrat, jestli chtějí dostávat SMS, e-mail nebo informaci obdrží do datové schránky.

Druhým způsobem je pak instalace mobilní aplikace Distribuce24 do chytrého telefonu (Ke stažení je na App Store i Google Play.). V ní si lidé přidají konkrétní odběrné místo a informace o plánovaném bezproudí se jim vždy zobrazí přímo v telefonu. „I když to pro řadu lidí bude znamenat změnu, věříme, že si na to brzy zvyknou a ocení výhody, které jim elektronické oznamování přinese,“ dodává Petr Jírovec.

Internetový portál a webová aplikace ale nejsou jedinou možností, jak se o odstávkách odběratelé mohou dozvědět. Pokud byli lidé zvyklí získávat informace z oficiálních vývěsek obecních úřadů, rozhlasů nebo v obecních zpravodajích, tak by se pro ně i nadále nemělo nic měnit. Informace obcím společnost EG.D vždy pošle včas a požádá je, aby je předali svým obyvatelům tak, jak byli doteď zvyklí.

Proč jsou plánované odstávky nutné?

Aby byly dodávky co nejstabilnější a nejbezpečnější, jsou nutné pravidelné práce na údržbě distribuční sítě i na jejím dalším rozvoji, jako je posilování sítí, rozšiřování a celková modernizace. Plánované odstávky elektrické energie jsou nutným a nenahraditelným nástrojem při pracích na elektrickém vedení a to i přesto, že se jejich využívání společnost EG.D snaží minimalizovat a tam, kde to je jen trochu možné, pracuje například pod napětím, aby co nejméně omezovala dodávky zákazníkům.

Společnost EG.D zajišťuje na svém distribučním území, které pokrývá Jihomoravský a Jihočeský kraj, části Olomouckého a Zlínského kraje a Kraj Vysočinu, dodávky elektrické energie více než 1,5 milionu zákazníkům a stará se o více než 66 tisíc kilometrů elektrického vedení. Jen v letošním roce do údržby a rozvoje elektrické sítě investuje 4,8 miliardy korun a do roku 2025 plánuje investice převyšující 31 miliard korun. Z toho více než 7,3 miliardy poputuje na zavádění chytrých technologií a digitalizaci.


Kontakty
Roman Šperňák
Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz 
www.eon.cz