EG.D dokázala za minulý rok ušetřit energii, která odpovídá roční spotřebě menšího města

České Budějovice, 20. května 2022

Ušetřit energii. To je společný cíl Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a společnosti EG.D – provozovatele distribuční sítě elektřiny a plynu ze skupiny E.ON. Po roce od podepsání dobrovolné dohody mají první výsledky – úsporu 5 548 MWh, která odpovídá roční spotřebě obce o velikosti města Králíky, které mají zhruba 4 200 obyvatel.

Na potřebě energetických úspor se obě strany dohodly loni v únoru. „Nejen vzhledem k současnému vývoji energetické situace si uvědomujeme význam úsporných opatření. Nakonec jsme v rámci společnosti našli tři oblasti, které mají k úsporám potenciál,“ vysvětluje projektová manažerka EG.D Denisa Litvanová.


Nové vozy a dobíjecí stanice

Hlavní oblastí, na kterou se společnost EG.D při hledání zaměřila, se týkala osvětových online kampaní. „Díky nim se nám podařilo uspořit 914,45 MWh a určitě v nich plánujeme pokračovat do budoucna. Jednalo se konkrétně o online internetové kampaně zaměřené na zvyšování energetických úspor domácností. Edukovali jsme tedy domácnosti například jak správně doma využívat různé elektrické spotřebiče, jak šetřit s vodou, ale také jak vhodně svítit a topit,“ popisuje Litvanová.

Další významnou oblastí energeticky úsporných opatření byla v loňském roce obměna vozového parku. Společnost si vytipovala, kde lze nahradit auta se spalovacími motory elektrickými a započala s obměnou. „Ne všechny vozy, které používáme, mají elektrickou variantu. Ale začali jsme v naší flotile postupně spalovací motory částečně nahrazovat elektromobily a pro vlastní spotřebu zbudovali také síť šesti interních dobíjecích stanic,“ dodává Litvanová. Jen za automobilový provoz tak firma ušetřila 445,73 MWh, což se pro představu rovná průměrné roční spotřebě elektřiny 136 bytů nebo 334 osob. A také uspořila 2,75t CO2.


Úspory díky auditům

Nejvíce energie se ovšem podařilo uspořit díky energetickým auditům – tady našla společnost nejmarkantnější možnost úspor 4 187,49 MWh, tedy cca energii za rok běžně využitou 1277 byty či 3137 osobami. „Celkové úspory společnosti EG.D dosáhly téměř 5 548 MWh, což nejen distribuční společnost, ale i Ministerstvo průmyslu a obchodu považuje za úspěch,“ potvrzuje předsedkyně pracovní skupiny Nathalie Marková z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Obě strany se také dohodly na nových návrzích opatření, díky kterým se do budoucna může podařit energetické úspory ještě navýšit. „Shodli jsme se, že klíčové body dohody se daří naplňovat a všechny nastavené závazky byly dodrženy,“ doplňuje Marková.


Kontakty
Roman Šperňák

Tiskový mluvčí E.ON
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz