EG.D sečetla škody po řádění tornáda. V postižené oblasti intenzivně pracuje.

Brno, 30. září 2021

Škody přes sto milionů korun a náklady na vybudování nové sítě ještě dvojnásobně vyšší. Na 30 kilometrů poškozeného vedení na hladinách nízkého, vysokého i velmi vysokého napětí. Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, sečetla škody na své distribuční síti, které způsobilo červnové tornádo na jižní Moravě. Během jednoho měsíce od katastrofy se podařilo obnovit dodávky elektrické energie do domácností v celé postižené oblasti. Práce v místě připojením neskončily. Pracuje se na kabelizaci vedení, které zákazníkům zajistí spolehlivou dodávku elektrické energie. 

„Setkali jsme se s událostí, která byla naprosto neočekávaná a bezprecedentní. Těžko ji můžeme s něčím porovnávat. Myslím si, že naopak vzhledem k rozsahu škod i době obnovení dodávky budeme v budoucnu porovnávat jiné události s touto. Potvrdilo se naše dobré krizové řízení a fakt, že se s řáděním živlů setkáváme v poslední době čím dál častěji a jsme na to dobře připravení. Kdybych to srovnal s běžným provozem, tak za jeden měsíc se nám podařilo to, co by za běžných okolností trvalo zhruba trojnásobnou dobu,“ připomíná Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Společnost EG.D od začátku nasadila maximum sil k tomu, aby dokázala dodávku co nejrychleji obnovit. Podílela se na tom řada oddělení napříč celou společností a v maximální možné míře i dodavatelé. Do oblasti jezdily i desítky pracovníků ve svém volném čase. Radili postiženým s opravou elektroinstalace v domácnostech a ti, co mají oprávnění, pomáhali s revizemi a revizními zprávami.

Poškozené a zničené byly desítky kilometrů sítě

Po tornádu EG.D  evidovala 15,6 kilometru poškozeného venkovního vedení nízkého napětí, 10,5 kilometrů venkovního vedení vysokého napětí a 4,5 kilometru vedení velmi vysokého napětí, které zahrnovalo i 13 poškozených stožárů. Bezprostředně po tornádu byla bez dodávek elektrické energie prakticky celá postižená oblast, která čítá zhruba 4 858 odběrných míst. Už za dva dny se povedlo počet snížit na 2 320, čtyři dny po tornádu už to bylo 1 534 odběratelů a postupně se počet snižoval a omezoval na ty nejpostiženější oblasti, kde bylo nutné vystavět zcela novou provizorní síť na dřevěných sloupech.

„První dny jsme začali s obnovou na straně vysokého napětí 22 kV a oddělili jsme postižené oblasti na straně nízkého napětí tak, abychom při uvedení sítě vysokého napětí do provozu neposlali napětí do poškozené sítě a nikoho neohrozili. Poté jsme začali odstraňovat poškozené vedení nízkého napětí. To samé se muselo dít i s plynovodní sítí. Celá oblast byla odpojena od přívodu plynu,“ vysvětluje Bohdan Důbrava, vedoucí Správy  sítě vysokého  a nízkého napětí společnosti EG.D a klíčový člen podnikového krizového štábu.

Práce komplikovala v prvních dnech hlavně dopravní nedostupnost a nepřehlednost situace v celé oblasti. Pracovníky musela první den vozit do oblastí dokonce policejní eskorta, aby se tam vůbec dostali. Do týdne začala společnost EG.D na místě s budováním provizorní páteřní sítě nízkého napětí  na dřevěných sloupech. Postupně se povedlo postavit deset kilometrů sítě, která bude na místě zhruba rok a půl, povedlo se také vybudovat provizorní veřejné osvětlení.

„Rychlost provedení byla daná nasazením maximálního počtu našich pracovníků, pracovníků dodavatelských firem a veškeré dostupné techniky, prací ve volných dnech a nejdelší možnou pracovní dobou. Pomohl nám i nouzový stav a přízeň počasí,“ dodává Radim Osička, senior technik Výstavby regionální správy  Hodonín.

V místě s pracemi EG.D nekončí

V místě práce připojením domácností neskončily. Současné provizorní vedení je vybudované zhruba na jeden a půl roku. Už teď jsou zpracovaná zadání staveb a schválené rozsahy obnovy sítě na hladinách vysokého i nízkého napětí.  „Máme předjednaný postup se stavebními úřady. Investiční objem 200 milionů korun obsahuje 14 kioskových trafostanic, které chceme do zimy vybudovat v postižených vesnicích, aby na jaře mohla začít kabelizace dané oblasti. Kabelizace se bude týkat 30 kilometrů sítě nízkého napětí a 15 kilometrů sítě vysokého napětí.  Pro srovnání. Tento objem práce dělá ročně jedna regionální správa. My ji budeme investovat do čtyř obcí, ale právě kabelizace vedení je do budoucna cesta, jak škody po podobných jevech minimalizovat,“ dodává Bohdan Důbrava s tím, že dalších 190 obcí v regionu má i příští rok požadavky na připojení a koordinační stavby.


Kontakty
Roman Šperňák
Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz 
www.eon.cz