E.ON instaluje do své sítě první chytré elektroměry. Umožní dálkové odečty

České Budějovice, 7. října 2020

Digitalizace už není v energetice budoucností, nýbrž přítomností. Společnost E.ON Distribuce reaguje na aktuální trendy a chystá svoji síť na potřeby nadcházejících desetiletí. Letos udělala jeden z důležitých kroků.  Na začátku října začala na Písecku s instalací první tisícovky tzv. smart meterů. Ty usnadní pravidelné odečty, pomohou lidem s lepší orientací ve spotřebě energií a distributorovi dají lepší přehled o provozu sítě a potřebných investicích. Do konce příštího roku by v síti E.ONu mělo fungovat na 27 tisíc chytrých elektroměrů.

„Chytré elektroměry přinesou řadu výhod pro naše zákazníky, ale stejně tak jsou důležité i pro rozvoj naší energetické infrastruktury. Pro obě strany totiž znamenají nové možnosti v rozhodovaní, jak využívat elektrickou energii a jak s ní v reálném čase hospodařit,“ upozorňuje David Šafář, člen představenstva E.ON Distribuce.

V současnosti je v České republice drtivá většina odběratelů vybavena standardním fakturačním elektroměrem bez možnosti dálkového odečtu. To se během několika let musí změnit. Od roku 2024 mají distributoři elektřiny do sítě instalovat první chytré elektroměry. „V roce 2027 by pak v souladu se zákonem měla být všechna odběrná místa s roční spotřebou nad 6 MWh už tímto chytrým řešením vybavena. Jen v síti E.ONu by se mělo jednat o 250 tisíc elektroměrů. Výměna klasických elektroměrů za smart metery se bude týkat podnikatelů i domácností s vyšším odběrem. Instalace smart meterů se také týká zákazníků, kteří mají doma fotovoltaiku nebo elektromobil,“ vysvětluje Tomáš Samuel, projektový manažer E.ON Distribuce. Smart metery se objeví i ve výrobnách a odběrných místech s výrobnou na hladině nízkého napětí.  

Společnost E.ON Distribuce se na tuto situaci připravuje už teď.  Na podzim začala s instalací první tisícovky chytrých elektroměrů do své sítě na Písecku. Do konce roku plánuje přidat dalších šest tisíc a v prosinci 2021 by mělo být v její síti nainstalováno 27 tisíc smart meterů. „V rámci tohoto pilotního projektu budeme nasazovat chytré elektroměry plošně v několika lokalitách, které jsme vytipovali. Chceme být v předstihu připraveni na změny, které nastanou. Lidé za výměnu elektroměrů nic platit nebudou,“ přibližuje Tomáš Samuel.  

Jako lokalitu pro pilotní projekt vybrala společnost část Písku a obec Čížovou, která leží severně od okresního města. Postupně se pak budou chytré elektroměry rozšiřovat na oblasti kolem Mirovic, Pacova a nakonec na Brno - Nový Lískovec. Některé lokality byly vybrány kvůli technickým důvodům, jelikož by společnost musela investovat do výstavby vysílačů HDO, a tak situaci vyřešila nasazením nové technologie.  


Jaké výhody mají smart metery pro zákazníky

Chytré elektroměry přinesou pro zákazníky E.ONu řadu výhod hned teď a další do budoucna. Tou aktuálně největší je fakt, že ubyde klasické odečítání elektroměrů, jak ho lidé znají. Elektroměry budou posílat data o spotřebě každý den samy a na webu E.ONu Distribuce budou mít zákazníci okamžitý přehled o své spotřebě. S tím souvisí i řada dalších věcí. Chytré elektroměry umožní v téměř reálném čase optimalizovat vlastní spotřebu, využívat energii efektivně, a v důsledku tak snížit náklady či dopady na životní prostředí. Vždy aktuální informace o naměřených hodnotách se budou hodit například při změně dodavatele, při přepisu odběrného místa, při mimořádné fakturaci nebo při změně ceny.  


Od chytrých elektroměrů k chytrým sítím

Instalace smart meterů je jedním z prvních kroků k tzv. chytré síti, kterou E.ON už nyní buduje. „Jako takzvané chytré sítě se označují elektrické sítě, které kromě základního přenosu silové elektrické energie nabízejí i rozvoj datové komunikace. Ta následně umožňuje monitoring, ovládání a aktivní řízení toků energie. Cílem je přichystat distribuční sítě na příští desetiletí, aby byly připraveny na masivnější připojování elektromobilů, baterií, obnovitelných zdrojů a dalších inovativních zařízení, která si zákazníci budou přát,“ dodává David Šafář.

Mezi technologie Smart Grids můžeme zařadit inteligentní trafostanice, detektory poruch, měřiče námrazy, budování optických sítí, akumulace elektrické energie či již právě zmíněné chytré měření. Zákazníkovi tak E.ON nabídne stabilní distribuční síť s minimem výpadků. Potenciální poruchy bude moci díky chytrým technologiím lépe identifikovat a lokalizovat a rychleji odstraňovat.  

E.ON jen do pilotního projektu, díky kterému se objevují první chytré elektroměry, investoval na 200 milionů korun. Část peněz získal z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu. „Další velké investice do distribuční sítě nás ještě čekají. Jen do roku 2025 přesáhnou hranici 28 miliard korun, z toho více než 7,3 miliard korun poputuje na implementaci chytrých technologií a digitalizaci,“ uzavírá Šafář. 


Kontakty
Roman Šperňák
tiskový mluvčí E.ON
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz 
www.eon.cz