Ještě více chytrých prvků i nárůst kabelizace. EG.D letos investuje do sítě přes osm miliard korun

Brno, 1. února 2024

Rekordní zájem o fotovoltaiky, rozvoj elektromobility, ale i další výzvy jako jsou sdílení energií nebo nástup komunitní energetiky, svědčí o tom, že energetický svět se proměňuje. Aby společnost EG.D, člen skupiny E.ON, zajistila bezpečnou a spolehlivou dodávku energií svým odběratelům, každoročně investuje do obnovy a inovací své distribuční sítě miliardy korun. Letos plánuje prostředky oproti loňsku navýšit a na modernizaci sítě vynaložit téměř 8,15 miliard korun, celkové investice pak přesáhnou deset miliard korun. EG.D tak například dokončí anebo odstartuje rekonstrukce klíčových rozvoden, do sítě implementuje nové chytré prvky a zaměří se na kabelizaci vedení.


„Energetická transformace, která už se dala do pohybu, před nás staví nové výzvy. Naši síť musíme nejen udržovat, ale také rozvíjet, modernizovat, smartifikovat a v neposlední řadě také chytře řídit. Abychom obstáli před novými výzvami, jako jsou třeba masivní připojování obnovitelných zdrojů nebo komunitní energetika, vyžaduje to nemalé investice do distribuční sítě. Dlouhodobě jsme každý rok investovali do naší sítě více než pět miliard korun. Vloni jsme investice navýšili na 5,9 miliard korun a letos plánujeme do sítě investovat přes osm miliard korun, celkové investice ale budou ještě vyšší – přesáhnou deset miliard,“ přibližuje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

 Stále větší část investic v posledních letech putuje do zavádění chytrých prvků v síti. Jedná se například o reclosery, chytré trafostanice nebo smart metery. Tyto technologie pomáhají energetikům vidět, co se v soustavě v reálném čase děje a zároveň na dálku řídit toky energií tak, aby síť fungovala ještě efektivněji. Velkým krokem, který se přímo dotkne i zákazníků, je pak instalace smart meterů, které klientům přinese nové možnosti, jak optimalizovat svou spotřebu. Pro E.GD je chytré měření spolu s dalšími digitálními nástroji klíčovými prvky pro budoucí provoz sítě, protože distributor potřebuje znát aktuální toky energie a aktuální informace o síti v reálném čase, aby mohl síť kontrolovat a řídit. „Bez smart meterů by nebylo možné sdílení energie ani energetické komunity. A proto jsme se rozhodli, že půjdeme nad rámec zákonné povinnosti a postupně osadíme chytrým měřením všechna dvoutarifní odběrná místa, což v tuto chvíli znamená vyměnit elektroměr u zhruba 560 000 odběratelů. To je více než dvojnásobek toho, co nám ukládá zákon. Jen letos plánujeme instalovat 93 tisíc smart meterů,“ říká Pavel Čada.


Výměny vedení i nové rozvodny pro velmi vysoké napětí

EG.D letos plánuje investovat na hladině velmi vysokého napětí přes dvě miliardy korun. Čtvrtina z této částky poputuje na rekonstrukce rozvoden na Vysočině v Ptáčově a Pacově, v Jihočeském kraji v Domoradicích a ve Zlínském kraji pak ve Slušovicích. „Na jižní Moravě budou pokračovat práce na rozšíření a kompletní rekonstrukci rozvodny 110 kV v Blansku, dokončíme i stavbu nové budovy společných provozů na rozvodně v Brně-Bohunicích a na podzim zprovozníme i transformovnu 110/22 kV ve středu Českých Budějovic,“ vypočítává Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě EG.D. Dalších zhruba 200 milionů korun půjde do modernizace vedení velmi vysokého napětí. „Kompletně vyměníme například vedení mezi Suchohrdly u Znojma a Hodonicemi, anebo kompletně zrekonstruujeme vedení u obce Dasný v jižních Čechách,“ doplňuje Bohdan Důbrava.


Trendem je kabelizace

Značnou část prostředků, zhruba 5,64 miliard korun plánuje EG.D vynaložit do obnovy vysokého a nízkého napětí v regionech. Dohromady jde o zhruba 5 500 staveb lokálního významu. „Nejčastěji jde o budování přeložek, rekonstrukce kratších úseků vedení, budování kioskových trafostanic či opravy stávající infrastruktury,“ říká Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě EG.D.

Trendem je pak tzv. kabelizace vedení. Nyní je bezpečně ukryto pod zem zhruba 25 000 kilometrů vedení nízkého napětí a přes 4 000 kilometrů vedení vysokého napětí. V roce 2024 má společnost v plánu kabelizovat dalších téměř 900 kilometrů na vedení nízkého napětí a přes 250 kilometrů na vedení vysokého napětí.

Kabelizace má hned několik výhod, jednak umožňuje v dané lokalitě navýšení kapacity sítě, jednak zvyšuje její spolehlivost a bezpečnost. „Vedení proto dáváme pod zem jak v obcích, tak v extravilánu, zejména ve vytipovaných zalesněných úsecích, kde se tím výrazně snižuje riziko poruch při sněhových či větrných kalamitách,“ vysvětluje Bohdan Důbrava.


Výzvou pro plynaře bude obnova šestapadesát let starého plynovodu

Společnost EG.D zajišťuje v rámci svého portfolia i distribuci plynu, a to v jižních Čechách a v okrese Pelhřimov na Vysočině. Letos plánuje do plynovodní sítě investovat téměř 460 milionů korun. Obnoví zhruba 30 kilometrů plynovodů a zrekonstruuje i dvě regulační stanice Dynín a Záboří u Protivína. „Letos dokončíme i připojení teplárny v Táboře. Dále postavíme přeložku plynovodu pod silnicí první třídy mezi Hněvkovem a Sedlicí. Výzvou pro nás bude obnova vysokotlakého plynovodu mezi Kasejovicemi a Borečnicí na Písecku, kde je vedení založeno ještě v původních chráničkách z roku 1968, osvětluje Petr Honsa, vedoucí výstavby zemního plynu v EG.D.

Dlouhodobým cílem EG.D v oblasti plynu je výměna ocelového potrubí za plastové, digitalizace plynárenského zařízení či instalace systémů protikorozní ochrany. I do těchto oblastí poputují letos výrazné finanční prostředky.


Peníze na modernizaci sítě jdou i z EU

E.GD při modernizaci sítě nespoléhá jen na vlastní prostředky, ale využívá i možnosti financování z peněz EU. Velkou roli zde hrají především mezinárodní projekty, které E.GD spolu se zahraničními partnery aktivně připravuje a jejichž cílem je ještě více posílit propojení distribučních soustav mezi Českem a sousedními zeměmi. Například v rámci projektu ACON získalo EG.D ve spolupráci se společností Západoslovenská distribučná z Evropské unie dotace 90 milionů eur. Jen vloni se díky němu v ČR modernizovalo 300 trafostanic a začala rekonstrukce rozvodny v Brně na ulici Klusáčkova. S výraznými investicemi pomůže i projekt Gabretta. Zde se EG.D podařilo ve spolupráci s německých distributorem Bayernwerk získat podporu 100 milionů eur na propojení, posílení a modernizaci distribuční sítě především na česko-německé hranici.


O E.GD:

Společnost EG.D ze skupiny E.ON zásobuje elektrickou energií 1,5 milionů odběratelů zejména v jižních Čechách, na jižní Moravě a Vysočině. Celková délka elektrického vedení na všech napěťových hladinách činí přibližně 65 000 kilometrů. Distribuční síť zahrnuje také více než 90 transformoven a přes 20 000 trafostanic. Plynem EG.D zásobuje 110 tisíc zákazníků a disponuje sítí dlouhou zhruba 4 000 kilometrů, a to v jižních Čechách a na Pelhřimovsku.


Kontakty

Lubomír Budný
tiskový mluvčí
M + 420 705 868 642
E lubomir.budny@eon.cz
www.egd.cz