Nárazová odorizace plynu pomůže lépe objevit netěsnosti v rozvodech

České Budějovice, 21. listopadu 2022

Od pondělí 21. do pátku 25. listopadu letošního roku je pro celou Českou republiku a všechny distributory naplánovaná nárazová odorizace plynu. Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, ji provede v Jihočeském kraji a na Pelhřimovsku. Odběratelé musí v těchto dnech počítat se zvýšeným zápachem zemního plynu. Cílem odorizace je lepší diagnostika poruch a netěsností v plynových rozvodech na začátku topné sezony, která se provádí pravidelně a přispívá k větší bezpečnosti dodávek.

Zemní plyn je bez zápachu, proto se odorizuje. Po dobu nárazové odorizace se do něj dává více než trojnásobné množství odorantu, který mu dodává sirný zápach a pomáhá najít i drobné úniky. Ty nejsou za normálního stavu lidským čichem odhalitelné. Akce má velký význam z hlediska bezpečnosti. „Pravidelná odorizace zvyšuje bezpečnost dodávek plynu, protože jednoduše a efektivně pomáhá najít místa, kde plyn uniká. Pokud zákazníci únik plynu zaregistrují, prosíme je, aby zavolali na poruchovou službu plynu na telefonní číslo 1239,“ vysvětluje Jan Chromý, vedoucí dispečinku 22 kV a plynu v Českých Budějovicích. Telefonní číslo je stejné pro celou Českou republiku a všechny distributory. Dodávky plynu nebudou během těchto dní omezeny a zákazníci mohou tuto zkoušku plynových rozvodů využít také k odhalení menších úniků a netěsností na svých zařízeních v domácnostech.


Plynaři řeší ročně stovky nahlášených úniků plynu

Že má podobná prevence smysl, potvrzují každoroční statistiky. Jen na svém distribučním území EG.D řeší každoročně několik stovek nahlášených úniků plynu. Během nárazové odorizace se počet hlášení  zněkolikanásobí. Drtivá většina úniků je lokalizována na zařízení zákazníků, která začínají za hlavním uzávěrem plynu a jsou za ně odpovědní majitelé nemovitostí. „Když dostaneme hlášení o úniku zemního plynu, vyjíždí na místo okamžitě náš montér, aby zjistil situaci. Nikdy nic nepodceňujeme,“ ujišťuje Tomáš Vacek, vedoucí správy a provozu zemního plynu EG.D. Pokud je závada na zařízení distributora, opravuje ji na své náklady on. Pokud je závada za hlavním uzávěrem plynu, nese odpovědnost za opravu vlastník zařízení.Kontakty
Roman Šperňák

Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz