Nová rozvodna EG.D ještě více zabezpečí distribuci elektřiny na Táborsku

Tábor, 14. července 2021

Společnost EG.D neustále pracuje na tom, aby distribuce energií byla co nejbezpečnější a nejstabilnější.  Každý rok investuje do své sítě přes pět miliard korun a třeba jen v loňském roce postavila šest tisíc staveb, které bezpečnost a stabilitu pomohou zajistit. Jednou z těch úplně nových, které letos rozšířily distribuční síť, je i rozvodna 110/22kV Tábor-Náchod.

Táborská transformovna má za úkol zkvalitnit a zabezpečit dodávky elektrické energie na Táborsku, kde je vedle domácností i řada velkých výrobních podniků. Ti všichni teď budou mít ještě kvalitnější a bezpečnější dodávky elektrické energie při běžném provozu i kalamitních stavech. „Stávající rozvodna v Táboře byla hlavně v zimních měsících velice zatížená a při nejčernějších scénářích a dalším zatížení, které s sebou dnešní doba přináší, by mohly hrozit výpadky dodávek energií. Tomu jsme už dopředu zamezili stavbou rozvodny nové. Rozvodna v Táboře Náchod tak ulevila a rozložila zatížení na stávající transformovnu v Táboře. Funguje také jako záloha při výpadku jednoho z transformátorů a přispěla ke snížení kapacitního proudu ve vedeních 22kV,“ vysvětluje Tomáš Žáček, vedoucí výstavby vedení vysokého napětí společnosti EG.D.

Jedná se o transformační stanici 110/22kV klasického venkovního provedení, která je vybavená dvěma transformátory 110/22kV o výkonu 25 MVA. Stavba Rozvodny se připravovala od roku 2014 a její realizace a zprovoznění trvalo od konce roku 2019 do jara 2021. Celkem vyšla na více než 140 milionů korun. Z toho stála přibližně 100 milionů korun samotná stavba rozvodny, dalších 33 milionů realizace přívodního 2,5 kilometrového vedení 110kV a přibližně dalších 7 milionů úpravy vedení 22kV a jeho samotné zaústění do nové rozvodny.

Podobných staveb má společnost EG.D na svém distribučním území, které pokrývá Jihočeský a Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a části Zlínského a Olomouckého kraje,  přes devadesát.  Od roku 2018 je to třetí podobná nová stavba. Jedna vznikla v roce 2018 v Boršicích u Blatnice ve Zlínském kraji, druhá byla přestavěná ve stejné době v Kaplici z 22kV rozvodny včetně patnácti kilometrového vedení 110kV a třetí se otevírá teď v Táboře.

Investuje se také do chytrých sítí

Rozvodny nejsou jedinou investicí do sítě. Jen do roku 2025 plánuje EG.D investice převyšující 31 miliard korun. Z toho více než 7,3 miliardy poputuje na zavádění chytrých technologií a na digitalizaci. „Meziročně narůstají zejména investice do elektrických sítí. Ještě vyšší nárůst očekáváme v dalších letech, kdy se chceme ještě více zaměřit na obnovu a rozšiřování sítí vysokého a nízkého napětí včetně budování smart sítí pro podporu rozvoje obnovitelných zdrojů a elektromobility,“ vysvětluje Ladislav Mikuláš, vedoucí investic společnosti EG.D.

V následujících letech realizuje EG.D řadu významných staveb. Například kompletní rekonstrukci deseti vedení velmi vysokého napětí v celkové délce zhruba 180 kilometrů, díky níž se v daných lokalitách zvýší přenosová schopnost vedení a hlavně zvýší jeho spolehlivost. To umožní další rozvoj distribuční sítě. Investice do kompletních rekonstrukcí vedení vysokého napětí budou v objemu zhruba 1,8 miliardy korun. Jinak do modernizací a rekonstrukcí vedení 110kV celkem plánuje společnost investovat do roku 2025 bezmála 3,5 miliardy korun.  Práce na některých z nich začnou nebo již běží od letošního roku. V roce 2021 plánuje EG.D kompletně vyměnit vedení V520 (Jihlava - Telč) v délce 25,5 kilometrů, dále kompletně zrekonstruuje vedení V1310/1311 (Žďár n . Sázavou – H. Brod) v délce 15,5 kilometrů do dělícího bodu s distributorem ČEZ a s tažením kombinovaného zemního lana až do transformovny Mírovka v celkové délce 31 kilometrů . V Jihomoravském kraji rovněž pokračují práce na velkých rekonstrukcích rozvoden Medlánky v Brně a Sokolnice. Jen tyto stavby přesahují 300 milionů korun. Vedle toho pokračuje i pilotní projekt, při kterém se vymění 27 tisíc elektroměrů ve čtyřech vybraných lokalitách za chytré smartmetery.

Kontakty
Roman Šperňák
Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz