Nová rozvodna v centru Budějovic umožní další rozvoj elektrické sítě. Hotová by měla být na podzim

České Budějovice, 22. dubna 2024

Ještě více zvýšit bezpečnost a stabilitu dodávek elektrické energie a zároveň umožnit další rozvoj distribuční soustavy na Českobudějovicku. To jsou hlavní důvody, které vedly společnost EG.D k výstavbě nové transformační stanice 110/22 kV v centru Českých Budějovic. Stavba rozvodny včetně tříkilometrového podzemního kabelového vedení bude stát 300 milionů korun. Začala na podzim roku 2022 a letos na podzim by měla být hotová.


„Projekt jsme připravovali téměř osm let. Výstavbou nové rozvodny dojde ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie ke koncovým zákazníkům v centru města, kde je kromě domácností i řada výrobních podniků. Výrazně také pomůže ke snížení zatížení transformace v rozvodně v Mladém, kde pak vznikne nezbytná rezerva pro další možný rozvoj i v této lokalitě,“ vysvětluje Tomáš Žáček, vedoucí výstavby velmi vysokého napětí společnosti EG.D.

Nová rozvodna s označením ČB Střed je na křížení ulic Mánesova a U Elektrárny. Dispozičně navazuje na spínací stanici, která na tomto místě historicky stála. Nově bude osazena dvěma nízkohlukovými transformátory 110/22 kV o výkonu 40 MVA, které by se na místě měly objevit v létě tohoto roku a bude připojena na síť velmi vysokého napětí poblíž městské části Mladé tříkilometrovým podzemním kabelovým vedením, které prochází přes zastavěnou část města v Mladém a v Havlíčkově kolonii.

„Kvůli náročnosti prací, jejichž součástí byl například i dvojí podvrt Mlýnské stoky, jsme pokládku kabelového vedení velmi vysokého napětí rozdělili do šesti etap tak, abychom co nejvíce omezili dopady na obyvatele. Čtyři etapy okolo transformovny v Mladém, Osikovou ulicí, ulicí Františka Halase a v Křižíkově ulici už jsou hotové. V tomto roce pak dokončujeme pokládku kabelů až do rozvodny. Stavební práce se už letos dotkly, nebo ještě dotknou, zejména ulic Františka Halase, Polní, částečně Vrchlického nábřeží a ulice U Elektrárny. Předpokládáme, že práce na kabelovém vedení by měly probíhat až do července letošního roku,“ doplňuje František Klimeš, hlavní technik výstavby VVN společnosti EG.D.

Každá etapa vyžaduje dopravní opatření, která omezí průjezdnost v dané lokalitě včetně pohybu osob a cyklistů. Nejcitelnější pro obyvatele Českých Budějovic bude nutné uzavření železničního přejezdu mezi ulicemi Křižíkova a Františka Halase pro jakoukoliv dopravu. Průjezd vlaků by měl zůstat zachovaný.  Uzavření přejezdu je plánováno od 1.5. do 21.6.2024 a řidiči tak budou muset využít objízdné trasy. „Jsme si vědomi a omlouváme se za omezení, která práce na kabelovém vedení způsobují, ale ve spolupráci se zhotoviteli se je vždy snažíme co nejvíce minimalizovat,“ dodává Roman Šperňák, tiskový mluvčí EG.D.

Stavba byla projednána se Statutárním městem České Budějovice, zástupci vedení města celou trasu osobně prošli. Jiné řešení, než uzavření přejezdu pro automobilovou dopravu bohužel není možné. Místní občané byli s předstihem informováni pomocí letáků doručených do schránek. Dílo bude mít určenou kontaktní osobu zhotovitele, kontakt na ni bude možné nalézt na místě stavby. Město bude průběh prací monitorovat a informovat o něm občany.

V Českých Budějovicích to bude pátá transformovna 110/22 kV. Vedle toho se jedná o ČB Západ, ČB Sever, Mladé nebo Škoda. Celkem má EG.D podobných staveb na svém distribučním území přes devadesát a od roku 2018 je to čtvrtá, která vznikne po Boršicích u Blatnice ve Zlínském kraji, v Kaplici a v Táboře-Náchod. Na podzim by chtělo EG.D dokončit podobnou stavbu i v centru Brna.


Kontakty
Roman Šperňák
tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz