Nová spirála lépe ochrání ptáky před nárazy do elektrického vedení

Brno, 29. ledna 2021

Distribuční společnost EG.D jako první v České republice použila nový typ ochranného prvku na vodiče venkovního vedení vysokého napětí. Spirála, která chrání ptáky před nárazy do vodičů, je namontována v okolí vodní nádrže Staviště u Žďáru nad Sázavou a v následujících týdnech by se měla objevit i na vedení, které křižuje samotnou vodní plochu.  

„Jelikož se jedná o pilotní projekt, budeme použití spirály během následujících let vyhodnocovat společně s ornitology a pracovníky z Agentury ochrany přírody a krajiny. Dobré zkušenosti s tímto novým ochranným prvkem již mají kolegové ze Slovenska a my věříme, že budeme moci říci totéž,“ říká Jan Volek, manažer společnosti EG.D, který má instalaci ochranných prvků v distribuční síti na starosti. Spirály postupně pracovníci osadí na celou linku nad šířkou nádrže, a také v dostatečné vzdálenosti od jejího břehu nad loukou, v jejíž blízkosti jsou další menší rybníky. Pokud to počasí dovolí tak se budou práce dělat i na zamrzlé hladině nádrže, kam budou vodiče bez napětí spuštěny. Montérské práce na ledové ploše jsou výjimkou, ale v tomto případě znamenají jedinou možnost, jak spirály na vodiče bezpečně a rychle připevnit.

Na vývoji nových bezpečnostních prvků se podílí distributoři i ornitologové společně s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny. „Linky elektrického vedení jsou velkým nebezpečím pro ptáky. Ti zde často hynou buď v důsledku elektrického výboje při pokusu o dosednutí na sloup či stožár vysokého napětí, nebo v důsledku nárazu do vodičů. Proto Agentura ochrany přírody a krajiny intenzivně spolupracuje s distributory elektrické energie na řešení tohoto problému. Konkrétně tady jsme zaznamenali úraz labutí, jejichž vzletová dráha křižuje vedení vysokého napětí. Podali jsme podnět a velmi oceňujeme rychlou reakci EG.D a věříme, že se takto podaří zabezpečit i další úseky linek, kde dochází k opakovaným úrazům ptáků,“ říká Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny.  

Prevence kolizí ptáků s vodiči hraje zásadní roli především v územích, kde se pravidelně a ve velkých počtech shromažďují. „Vodní plochy, toky a jejich bezprostřední okolí působí jako magnet, a to nejenom na vodní ptáky. Využívají je po celý rok jako zastávky v období sezonních přeletů, jako hnízdiště nebo zimoviště. Na účinných řešeních i výběru vhodných lokalit s distribuční společností dlouhodobě spolupracujeme,“ dodává Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické.  

Už dnes společnost EG.D používá u staveb nebo rekonstrukcí venkovních linek vysokého napětí taková řešení, která jsou pro ptactvo bezpečná. Pokud se nový ochranný prvek osvědčí, počítá se s jeho instalací i v dalších lokalitách. Společnost EG.D investuje do modernizace distribuční sítě miliardy korun. Roční investice v roce 2019 i v roce 2020 dosáhly částky 5,5 miliardy korun. Investice se v následujících letech ještě mírně navýší a jejich součet do roku 2025 by měl přesáhnout 31 miliard korun. 


Společnost E.ON Distribuce se od 1. ledna 2021 změnila na EG.D

Od 1. ledna 2021 má společnost E.ON Distribuce nové jméno a vzhled. Do nového roku vstoupila pod názvem EG.D. Zkratka je odvozena z anglického Electricity and Gas Distribution, tedy distribuce elektřiny a plynu. E.ON Distribuce se tím odlišila jako distributor energií od obchodní společnosti E.ON Energie tak, aby pomohla zákazníkům s lepší orientací na energetickém trhu. Služby pro veřejnost zůstávají stejné, pro zákazníky se nic nemění a v souvislosti s přejmenováním společnosti se nemusejí o nic starat. EG.D zůstává součástí skupiny E.ON v ČR. 


Kontakty
Božena Herodesová
tisková mluvčí Koncernové komunikace
M +420 724 346 288
bozena.herodesova@eon.cz
www.eon.cz