Obnova elektrického vedení na vrchol Děvína začíná. Celkové náklady stavby dosáhnou 9,5 milionu koru

Brno, 20. října 2020

Zastaralé venkovní elektrické vedení zmizí. Nahradí je kabelové vedení v délce 1,2 kilometru. Jde o technicky a logisticky velmi náročnou akci, při níž je třeba zdolat převýšení 140 metrů, skalnatou stěnu, trasu v zarostlém terénu i zvětralé skalnaté svahy. To vše na území CHKO Pálava. Energetici celý postup pečlivě konzultují s ochránci přírody. Stavba má zelenou, staveniště bylo předáno. E.ON Distribuce do obnovy vedení VN Horní Věstonice-Děvín investuje 9,5 milionu korun.

Základy původního venkovního elektrického vedení byly položeny v roce 1941, další část byla vybudována v roce 1974 a vedla k vysílači. Současné zařízení narušuje nejen panorama unikátní chráněné oblasti, ale představuje i nebezpečí pro ptáky. Vše vyřeší právě zahájená obnova elektrického vedení na vrchol Děvína. „Podzemní kabelové vedení bude uložené v plastových multikanálech tak, abychom se vyhnuli dalším výkopovým pracím v případě jakéhokoliv provozního zásahu. Minimalizujeme tak nutnost zásahu do chráněné krajinné oblasti. Jde o technicky a logisticky náročnou akci. Samotné výkopové a demontážní práce budou prováděny s maximální pečlivostí a opatrností pod odborným dohledem pracovníků CHKO. V rámci montážních prací a přepravy materiálu je počítáno s využitím vrtulníku,“ vysvětluje postup prací Radek Slatinský ze společnosti E.ON Distribuce.  

„Jsme skutečně velmi rádi, že v následujících dnech začne fyzická realizace přeložky vzdušného vedení do země. Stavbě předcházela řada přípravných prací a ladění podmínek všech zainteresovaných stran. Nyní jsme se však konečně dočkali vlastní realizace a z naší strany bude nutné v následujících měsících pečlivě dohlížet na dodržování stanovených pravidel tak, aby nedošlo k poškození této velmi cenné přírodní rezervace. I přes celkovou komplikovanost stavby věřím, že dojde jen k minimálnímu snížení komfortu pěších turistů. Odměnou pak všem návštěvníkům Děvína bude pohled na skalní bradlo bez elektrických sloupů, které jsou nejen vadou na kráse tohoto unikátního území, ale také smrtelnou pastí pro některé druhy dravých ptáků,“ říká Jiří Kmet, vedoucí Správy CHKO Pálava.  

Stavební práce provede odborná elektrotechnická firma T.O.O. spol. s r.o. Brno, která během října vybuduje zařízení staveniště a zahájí zemní práce, výkopy i kladení multikanálu s uložením kabelu VN.  Šířka i hloubka výkopu bude pohyblivá podle terénu a ohybu. Multikanály budou kotveny proti sesuvu. Po uložení kabelu VN a dokončení zemních prací bude kabel zapojen do rozváděče v trafostanici Děvín. Naložení a vyložení materiálu pomocí vrtulníku zajistí firma TECH-MONT Helicopter company.

„Práce v chráněných krajinných oblastech jsou vždy náročné jak na přípravu stavby, tak na vlastní realizaci. V tomto případě nebudeme mít k dispozici těžkou techniku, většina prací se bude provádět minibagrem Kubota, kolovým rýpadlem Case nebo ručním kopáním. Harmonogram prací je připraven a do konce roku by měla být stavba hotova. Ale samozřejmě hodně záleží na počasí,“ dodává jednatel společnosti T.O.O. Libor Ticháček a doplňuje, „zkušenosti se stavbami v chráněných oblastech máme. Například jsme prováděli pokládku kabelu VN pro připojení trafostanice jeskyně Výpustek, stavbu venkovního vedení VN v Moravském krasu nebo venkovní vedení VN v chráněném území Stránská skála.“  

E.ON Distribuce investuje ročně do obnovy a rozvoje distribuční sítě elektrické energie na svém území téměř 4,5 miliardy korun. Z toho do obnovy a rozvoje distribuční sítě zemního plynu na jihu Čech 350 miliónů korun. 


Kontakty
Božena Herodesová
Koncernová komunikace
M +420 724 346 288 
bozena.herodesova@eon.cz 
www.eon.cz