Přejít k E.ONu se loni rozhodlo více než 100 000 zákazníků. Klienty lákala stabilita i férové ceny

Praha, 29. ledna 2024

Jeden z nejúspěšnějších roků v rámci nových akvizic má za sebou společnost E.ON Energie. Jako nového dodavatele energií si ji v loňském roce vybralo a podepsalo smlouvu více než 100 000 zákazníků. Klienty lákala stabilita, férové ceny a široká škála produktů, které jim E.ON nabízel. Většina smluv byla uzavřena bezpapírově. E.ON aktuálně dodává energie do zhruba 1,5 milionu domácností a firem.

„Ukazujeme, že se jako stabilní a férový dodavatel dokážeme postarat nejen o naše věrné zákazníky, jimž jsme během loňského roku hned dvakrát snížili ceny energií a díky tomu šetřili tisíce korun oproti tomu, kdyby zůstali na cenových stropech celý rok, ale také jsme díky naší obchodní strategii dokázali připravit i nabídku pro nové zájemce, která po celý rok patřila k nejvýhodnějším na trhu. Tím, že jsme hned loni v lednu přišli jako první s podstropovou nabídkou pro nové zákazníky, se také znovu rozhýbal i akviziční trh v Česku, z čehož mohli zákazníci jen benefitovat. Nabídku jsme potom během roku dále rozšiřovali, abychom vyšli klientům co nejvíce vstříc a reagovali na jejich potřeby,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie. „Zákazníci po turbulentním období na trhu s energiemi viditelně hledali stabilního dodavatele, který jim dokáže nabídnout férové ceny. Žádané jsou také naše produkty se službami v ceně dodávky komodity, jako jsou servisy kotlů nebo služby elektrikáře. Moc si vážíme toho, že si lidé zvolili právě nás,“ dodává Jan Zápotočný.

Více nových smluv E.ON během jednoho roku zaznamenal jen po pádu Bohemia Energy a dalších dodavatelů, kdy se postaral v režimu DPI o více než 200 000 klientů dodavatelů, kteří ukončili činnost a následně si ho pak jako svého standardního dodavatele vybralo více než 120 000 odběratelů. „Tehdy se ale nejednalo o standardní situaci. Z pohledu standardních akvizic a změn dodavatele byl pro nás loňský rok nejúspěšnějším v historii,“ doplňuje Rudolf Uzlík, vedoucí oddělení akvizičních procesů společnosti E.ON Energie, který má právě nové zákazníky na starost.


Největší zájem byl o jedno a dvouleté fixace

Zhruba dvě třetiny nových smluv je uzavřených v elektřině a zbylá třetina pak v plynu. V řadě případů přecházeli zákazníci k E.ONu s oběma odběrnými místy v elektřině i v plynu, kdy E.ON dokázal vytvořit atraktivní nabídku u obou těchto komodit. Do procesu zásadně vstupuje i digitalizace. Většina nových smluv byla sjednána online, a to až v 96 % případů.

„Vloni jsme zaznamenali zájem především o produkty s kratší dobou fixace. Typicky se jedná o klienty, kteří chtějí mít po určitý čas jistou cenu energií, ale nechtějí se vázat na delší dobu. Na druhou stranu jsme se snažili vyjít vstříc i konzervativnějším klientům, kteří preferují mít garantovanou cenu energie po delší časové období. Potvrdilo se, že i o takové produkty je na trhu zájem,“ přibližuje Rudolf Uzlík. Proces změny dodavatele může v některých případech trvat i několik měsíců. Větší části klientů, kteří se loni rozhodli pro změnu, už E.ON energie dodává, zbylá část zatím čeká na dokončení celého procesu.

V minulém roce nabízel E.ON pro nové zákazníky široké spektrum fixovaných produktů. Aktuálně mohou zákazníci stále vybírat z široké škály ceníků, které mají ceny, jež patří k těm nejvýhodnějším na trhu. Vedle toho nabízí E.ON i produkty Komplet, které v sobě kombinují dodávku energií i další služby, jako je třeba pravidelný roční servis kotle u produktu Komplet plyn nebo každoroční příspěvek na služby elektrikáře 5 000 korun v produktu Komplet elektřina.


Kontakty
Lubomír Budný
 
tiskový mluvčí
 M + 420 705 868 642
E lubomir.budny@eon.cz