Přesun čapího hnízda ze sloupu elektrického vedení ukazuje nové možnosti ochrany ptactva

Břeclav, 11. května 2022

Hlavním posláním distribuční společnosti EG.D je bezpečná a spolehlivá dodávka elektrické energie. Vedle toho ale klade i velký důraz na životní prostředí a s tím souvisí i ochrana ptactva před střety s elektrickým vedením. Vedle řady bezpečnostních prvků, které už standardně instaluje ve své síti, začala ve spolupráci s ornitology a obcemi také se stěhováním čapích hnízd ze stožárů vysokého i nízkého napětí. V rámci pracovní skupiny při Ministerstvu  životního prostředí (MŽP) společně připravuje metodiku, jak v budoucnu v takových případech postupovat. Jednou z lokalit, kde došlo k přesunu čapího hnízda, je i obec Přítluky na jižní Moravě. Ta patří k pilotním projektům, na kterém se testují bezpečnostní prvky, které by do budoucna mohly vyrůst na dalších místech.

V obci Přítluky v blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny na podzim minulého roku energetici sejmuli čapí  hnízdo z podpěrného bodu vedení nízkého napětí. Ve spolupráci s ornitology osadili nový sloup na vhodném místě a na něj namontovali speciální nový prvek, na jehož vývoji se podíleli. Jednalo se o hnízdní podložku na sloup pro nové hnízdo, kam se čápi mohli vrátit. Zároveň došlo k montáži zábran na původní sloup, aby se čápi nemohli vrátit do původních prostor. Akce měla úspěch. Na jaře se čápi do Přítluk vrátili a nové bezpečné hnízdo využívají.  

„Přesun čapího hnízda v Přítlukách je jedním z pilotních projektů v oblasti ochrany a přesunu čápů a čapích hnízd. Testujeme tady prvky, které by se do budoucna mohly stát v této problematice standardem a měly by se v distribuční síti používat,“ vysvětluje Jan Volek, vedoucí Standardizace společnosti EG.D. Distribuční společnost se ochraně ptactva věnuje dlouhodobě a je členem pracovní skupiny pod záštitou Ministerstva životního prostředí, která připravuje metodické postupy jak danou problematiku řešit.  „Hledáme nejlepší možná řešení ve třech hlavních oblastech. Oblast ochrany ptáků před úrazem elektrickým proudem je už hotová. Vytvořili jsme na ní metodiku, podle které se postupuje. Máme hotové databáze ochranných prvků, používáme je při obnově a rozšiřování distribuční sítě. Metodika ochrany ptáků před nárazem do vodičů se obdobným způsobem finalizuje a bude brzy hotová. Právě v řešení problematiky čapích hnízd jsme na začátku a zkušenosti získané z tohoto projektu nám pomohou do budoucna,“ doplňuje Jan Volek.


Spolupráce s ornitology je dlouhodobá

Dlouhodobou spolupráci s distribuční společností si pochvaluje také Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické (ČSO). „Hnízdo čápů bílých v Nových Mlýnech není jediné, které se na distribučním území společnosti EG.D nachází. Je však jedním z prvních, které bylo přemístěno z podpěrného bodu pod napětím na náhradní hnízdní podložku. Takový transfer je pozitivem pro čápy, které může blízkost vodičů pod napětím ohrožovat na životě, i pro energetiky, kterým působí provozní komplikace během provozu i pravidelné údržby. Ve spolupráci s EG.D jsme se proto dohodli, že budeme postupně čapí hnízda z podpěrných bodů pod napětím přemisťovat na náhradní hnízdní podložky. Spolupráce s EG.D si velmi cením a považuji ji za nadstandardně dobrou na všech úrovních,“ říká Lukáš Viktora. Spolupráce mezi ČSO a EG.D není zaměřená jen na čápy, ale i na ochranu dalších ptačích druhů, pro které představuje nadzemní vedení vysokého napětí riziko. V poslední době byla spolupráce rozšířená i o projekty na podporu biodiverzity pod linkami vysokého napětí na vybraných lokalitách.


Ochranně ptactva pomáhá také kabelizace

Na jižní Moravě společnost EG.D v minulosti řešila a aktuálně řeší řadu projektů, které si kladou za cíl nejen podporu ochrany ptactva. Nejde jen o instalaci ochranných a vizuálních prvků, ale také o kabelizaci vedení v problematických úsecích, kde ke střetu může dojít. „Instalace ochranných prvků v různých lokalitách řešíme průběžně během roku. Před nedávnem jsme například dokončili instalaci ochranných výstražných prvků na vedení vysokého napětí u obce Dubňany, kde byl kolegy z ČSO zaznamenán úhyn několika labutí a bylo zde vysoké riziko dalšího střetu ptactva s vodiči tohoto vedení a pracujeme na dalších,“ zmínil Radek Slatinský, vedoucí Regionální správy Hodonín. Pracovníci EG.D by v budoucnu měli dokončit přenesení dalšího čapího hnízda v Sudoměřicích na Hodonínsku,  připravují kabelizace vedení vysokého napětí v Mikulově v oblasti jeskyně Na Turoldu a také v lokalitě soutoku Moravy a Dyje v Lanžhotě. Stejně tak se připravuje i Memorandum mezi EG.D a AOPK o umísťování hnízdních budek pro sýčky obecné na některé podpěrné body nadzemního vedení vysokého napětí v oblastech Hodonínska a Znojemska.Kontakty
Roman Šperňák

Tiskový mluvčí E.ON
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz