Projekt EG.D tříd na středních školách se rozšiřuje. Od září se otevřou dvě nové

České Budějovice, 6. února 2024

Energetika je oborem budoucnosti a její role bude v dalších letech ještě výraznější. Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, zabezpečuje distribuci  elektrické energie na jihu České republiky. Podstatnou část jejích zaměstnanců tvoří lidé na technických pozicích, a právě bez technicky vzdělaných pracovníků se do budoucna neobejde. EG.D i proto dlouhodobě podporuje vzdělávání a ročně do něj investuje více než čtyři miliony korun. Loni v září navíc otevřela ve spolupráci se Střední školou elektrotechnickou a energetickou (SŠEE) v Sokolnicích u Brna pilotní projekt EG.D třídy, který od nadcházejícího školního roku rozšíří i na další dvě školy na svém distribučním území. Jednou z nich je Střední odborná škola elektrotechnická v Hluboké nad Vltavou a pak i Střední průmyslová škola v Třebíči.

„Z povahy naší činnosti jsou v naší společnosti nejvíce žádané právě technické obory. Díváme se do budoucna a vidíme, že jen v následujících pěti letech dosáhne věku odchodu do penze přes 200 provozních pracovníků, což je zhruba jedna třetina aktuálního počtu, a my už teď musíme vědět, že je dokážeme nahradit, pokud se rozhodnou do penze odejít. I proto jsme spustili v září pilotní projekt EG.D třídy v Sokolnicích u Brna, kde do učení nastoupilo třicet studentů. Potvrdil se nám předpoklad, že o něj je zájem a že tento model funguje a jsme rádi, že ho můžeme rozšířit i na Hlubokou nad Vltavou a také do Třebíče. Potřebujeme totiž mít odborníky po celém našem území, kde působíme,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D. Energetika se mění. Už to není jen práce se šroubovákem a kleštěmi, ale pracuje se s moderními technologiemi, termovizemi nebo drony a věřím, že může být lákadlem pro řadu zájemců,“ doplňuje Pavel Čada.

Jeho slova potvrzují i statistiky Českého svazu zaměstnavatelů v energetice. V roce 2023 vzrostl meziročně počet přihlášek ke studiu elektrotechnických oborů na středních školách o 10 % a byl dokonce o čtvrtinu vyšší než v roce 2021.


Co je EG.D třída?

Jedná se o tříletý učební obor elektrikář - silnoproud zakončený výučním listem, jehož absolventi mohou rovnou nastoupit jako pracovníci do provozu ve společnosti EG.D nebo u jejich dodavatelů. Absolventi EG.D třídy budou po ukončení studia špičkově vyškoleni na používání nejmodernějších postupů v energetice. EG.D ve spolupráci se školou poskytne studentům po celou dobu studia odborné vybavení, pomůcky, naučná videa, a nabídne jim prospěchové stipendium až 3 000 korun měsíčně, každoroční praxe a možnost letních brigád ve společnosti.

Studenti si mohou v rámci běžné doby studia rozšířit svou kvalifikaci díky absolvování speciálních zkoušek a kurzů. Absolvují i řadu seminářů, workshopů a exkurzí na místa, kam by se jinak nedostali. Další výhodou EG.D třídy je, že se distribuční společnost přímo zapojuje do celého vzdělávacího procesu. Její pracovníci pravidelně komunikují se studenty a pedagogy a mohou rychleji reagovat na aktuální trendy v energetice.

„Máme zpětnou vazbu téměř ihned od studentů i pedagogů o jejich aktuálních potřebách, a po vzájemné dohodě se školou naši zaměstnanci doplní výukový plán o další speciální semináře a workshopy,“ dodává Pavel Čada.


Projekt montérského dorostu doplňuje podporu škol

Projekt EG.D třídy je dalším krokem k přípravě budoucích odborníků v energetice. Distribuční společnost už několik let přijímá do stipendijního programu Montérský dorost nejlepší studenty elektrotechnických oborů na středních školách v rámci svého distribučního území. Těm poskytuje podobné podmínky jako v EG.D třídě. Podporuje i další školy formou technického vybavení, a také jejich studentům nabízí možnost praxí nebo workshopů. Aktuálně spolupracuje E.ON s více než dvaceti středními a vysokými školami, ale zájem o energetiku, enviromentální témata a udržitelnost podporuje i u žáků základních škol formou spolupráce s organizací Terra Klub.

Od EG.D třídy si slibujeme ještě větší provázání výuky mezi školou a firmami, které se specializují na energetiku a distribuční soustavu. Již teď s EG.D úzce spolupracujeme, ale tato spolupráce se rozšíří o větší zapojení odborníků z praxe do výuky našich žáků, abychom žákům dokázali předávat nejnovější zkušenosti a dovednosti z oboru. Myslím si, že zřízení EG.D třídy vzbudí ještě větší zájem z řad žáků a rodičů o naší školu a obor elektrikář - silnoproud,“ doplňuje Pavel Zasadil, ředitel Střední školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou.


Kontakty
Roman Šperňák
tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz