Projekt Energie pomáhají opravdu pomáhá. Rozdělí mezi ohrožené skupiny obyvatel přes 42 milionů Kč

Praha, 27. června 2024

Více než 42 milionů korun na pomoc ohroženým skupinám obyvatel rozdělil nebo ještě rozdělí projekt Energie pomáhají. Ten na začátku roku 2023 spustila společnost E.ON ve spolupráci s Charitou Česká republika, Nadací Naše dítě a SOS dětskými vesničkami. Cílem projektu bylo v době energetické krize pomoci ohroženým skupinám obyvatel a to primárně se zvyšujícími se náklady na energie. Pomohl už tisícům žadatelů. Vedle toho ale měl projekt motivovat zákazníky společnosti E.ON k efektivnímu nakládání s energiemi a k šetření. Obojí se podařilo. Zákazníci totiž ušetřili přes 8 795 MWh elektrické energie a dalších 6 685 MWh plynu oproti svým předchozím zvyklostem.

„Z projektu Energie pomáhají mám velkou radost. Propojuje v sobě dvě věci. První je pomoc těm, kteří to opravdu potřebují. Druhou je pak snaha motivovat naše zákazníky k vlastním úsporám. Efektivní nakládání s energiemi se totiž vyplatí v každé době. O to víc, když se zdá, že už snad máme v kontextu posledních let to nejhorší na energetickém trhu za sebou. Projekt Energie pomáhají jsme jako dlouhodobý spouštěli loni na začátku roku v době, kdy jsme viděli, že ceny energií mohou na některé z rodin dopadat až existenčně a vymysleli jsme ho tak, aby pomoc a jeho efekt byl co možná nejaktuálnější. I proto jsme už více než 21 milionů korun mohli rozdat od začátku loňského roku, aby pomoc šla tam, kde bylo zrovna potřeba. Další peníze pak zašleme v nejbližší době. Naše pomoc tím samozřejmě nekončí a už nyní vymýšlíme nové projekty, jak pomáhat dál, protože je to opravdu důležité,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.


Kdo se zapojil?

Do projektu Energie pomáhají se mohli zapojit zákazníci, kteří odebírali energie od E.ONu alespoň od roku 2021. Při registraci pak uvedli, které ze tří vybraných organizací budou chtít svou aktivitou v šetření energiemi pomáhat. E.ON se rozhodl právě pro spolupráci s těmito organizacemi proto, aby pomoc obsáhla co nejširší spektrum žadatelů od malých dětí po seniory a to co možná po celé republice. Společnost E.ON následně vyhodnotila roční vyúčtování přihlášených klientů, srovnala ho s tím předchozím a spočítala, kolik energie dokázali meziročně ušetřit.

„Organizacím jsme poslali jednorázový příspěvek za registraci každého zákazníka, který pro ně chtěl šetřit energie a posléze vypláceli i předem stanovenou částku 1,5 Kč za každou kWh u plynu a 2 Kč u elektřiny. Zajímavostí je to, že energie opravdu ušetřilo zhruba 60 % ze všech zaregistrovaných zákazníků,“ doplnila Jana Hrabětová, vedoucí Strategie a Inovací společnosti E.ON Energie. Celková úspora energií tak odpovídá průměrné roční spotřebě u 2 500 domácností v elektřině (počítáno podle průměrné roční spotřeby domácnosti 3,5 MWh) a 835 domácností v plynu (počítáno s průměrnou roční spotřebou 8 MWh). 

Zákazníci pak preferencí organizace, kterou si vybrali, rozhodli o tom, že E.ON celkem vyplatí SOS dětským vesničkám 16 372 890 Kč, Nadaci Naše dítě 13 886 580 Kč a Charitě Česká republika 11 832 360 Kč. Finanční prostředky vyplacené organizacím během roku 2023 a začátkem tohoto roku už pomohly tisícům jednotlivců v nouzi. A dalším budou dále pomáhat, protože za úspory vyhodnocené v roce 2024 E.ON doplatí ještě téměř polovinu celkové částky, tedy přes 20 milionů korun.


Jak konkrétně projekt pomáhá?

Charita Česká republika získala už 5,8 milionu korun a 5,9 milionu ještě dostane během letošního roku. Díky tomu už mohla pomoci více než 800 klientům v problémech po celé České republice. Zajímavostí je fakt, že nejvyšší příspěvek byl 82 044 Kč pro onkologicky nemocnou pacientku na pomoc s úhradou energií. „Řada lidí kolem nás se v posledních letech dostala vlivem nepříznivých okolností a všeobecného zdražování do složité, mnohdy kritické situace. Oceňujeme, že si společnost E.ON uvědomila závažnost problému a rozhodla se prostřednictvím projektu Energie pomáhají podpořit ty nejpotřebnější. Současně se rozhodla oslovit všechny své klienty, aby se do projektu zapojili. Chtěl bych proto tímto poděkovat všem, kteří se do projektu přihlásili. Jsme velmi rádi, že si E.ON vybral jako jednu ze tří neziskových organizací právě Charitu Česká republika. Díky naší celostátní síti odborných poraden je zaručeno, že svěřený finanční dar bude využit účelně a efektivně. Charita dobře zná své klienty a dlouhodobě s nimi pracuje, provází je a snaží se s nimi řešit příčiny jejich chudoby a nikoli jen hasit následky. Získali jsme tolik potřebné finance, které nám umožňují pomáhat lidem najít cestu z jejich obtížné životní situace. Pomoc je stále rozdělována, ale již nyní ulehčila život stovkám lidí. Za všechny tyto klienty děkujeme,“ říká Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity Česká republika.

Nadace Naše dítě už získala z projektu 7,1 milionu korun a dalších 6,7 milionu korun ještě dostane v letošním roce. První podporu tak mohla vyplatit už 22. února loňského roku a celkem podpořila přes 800 dětí v nouzi. Nejvíce žádostí přicházelo ze severních Čech, jižních Čech a severní Moravy. „Projekt Energie pomáhají přišel včas, jen tak tak za minutu dvanáct. Soudím tak podle reakce žadatelů ihned po vyhlášení pomoci s platbou energií v únoru 2023. Byli jsme v naší nadaci doslova zavaleni žádostmi o pomoc. Díky pomoci ze strany E.ONu a jeho zákazníků jsme hned v prvních třech měsících zabránili mnohým rodinám matek samoživitelek odpojení od elektřiny a následně také odebrání dětí z rodiny. Další pohromou pro tyto rodiny, které jsou ohrožené chudobou, bylo vystěhování z podnájmů z důvodu neschopnosti platit vysoké zálohy na energie. V tomto krizovém období, kdy rodinám samoživitelek a zvlášť matkám samoživitelkám s handicapovanými dětmi začaly v rámci vyúčtování chodit zvýšené zálohy na elektřinu, jsme společně se společností E.ON určitě zabránili tomu, aby matky spadli do dluhových pastí a následně do exekucí, protože si chtěly brát spotřebitelské úvěry na placení záloh. Většinou jsme jim poskytli finance na zaplacení dvou či tří záloh a společně jsme jim tak dali čas na vyřešení tíživé situace a podpořili jsme 803 dětí. Děkujeme E.ONu za skvělý nápad, který přišel v pravou chvíli,“ upozorňuje Iva Kozáková, ředitelka Nadace Naše dítě.

SOS dětské vesničky už získaly v rámci projektu přes 8,6 milionu korun. V tomto roce jim pak poputuje dalších více než 7,7 milionu korun. Díky podpoře společnosti E.ON v rámci projektu Energie pomáhají mohla organizace pomoci 3 069 traumatizovaným dětem v roce 2023 a již 1 805 dětem v roce 2024. „Podpora, kterou jsme obdrželi od skupiny E.ON a jejích zákazníků, je výjimečná a přišla v pravý čas, v období plném výzev pro naši organizaci i pro děti, kterým pomáháme. Nestabilní situace v rodinách, způsobená kumulací krizí v posledních letech, zhoršila problémy, s nimiž se rodiny potýkaly. Ztráta bydlení, nedostatečná výživa a péče o zdraví, psychická traumata a nárůst násilí obzvláště drtivě dopadají právě na děti a zůstávají-li neřešené, mají dlouhodobé následky na rozvoj dítěte a jeho budoucí život. Díky významné pomoci od E.ON a jejích zákazníků jsme však mohli posílit naše kapacity a podpořit více dětí a rodin než kdy dříve. Tím jsme pomohli zmírnit dopady této komplexní krize na ty nejzranitelnější. Velice za to děkujeme,“ popisuje Jindra Šalátová, Výkonná ředitelka SOS dětských vesniček.


Kontakty
Roman Šperňák
tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz