Projekt Energie pomáhají rozdělil za necelý rok mezi ohrožené skupiny obyvatel 17 milionů korun

Praha, 28. listopadu 2023

Společnost E.ON se stará nejen o své zákazníky, kterým zajišťuje dodávku energií, ale myslí i na ty, kteří to potřebují nejvíce. Na ohrožené skupiny obyvatel. Ve spolupráci s Charitou Česká republika, Nadací Naše dítě a SOS dětskými vesničkami spustila v únoru letošního roku projekt Energie pomáhají, kterým chtěla motivovat zákazníky k šetření energiemi a zároveň pomoci těm, které energetická krize nejvíce zasáhla. Projekt plní svůj cíl. Za necelý rok dokázali zákazníci, kteří se do projektu zapojili, uspořit 4 060 MWh elektrické energie a 4 468 MWh plynu a E.ON tak může na pomoc ohroženým skupinám obyvatel vyplatit částku převyšující 17 milionů korun. Projekt pokračuje až do května příštího roku, kdy by měla celková pomoc podle současných trendů přesáhnout čtyřicetimilionovou hranici.

„Myslím si, že v posledních letech jsme ukázali, že se dokážeme postarat o naše zákazníky a ochránit je před výkyvy energetického trhu. Důkazem je i to, že v letošním roce jsme už dvakrát snížili ceny energií a naši klienti výrazně šetří svoji peněženku. Zároveň ale nežijeme ve vzduchoprázdnu. Když vidíme, co se děje kolem nás, chtěli jsme pomoci i ohroženým skupinám obyvatel. Prakticky ve stejné chvíli, jako jsme snížili klientům ceny energií pod vládní stropy jako první na trhu, jsme odstartovali i tento projekt a mám radost, že u našich klientů rezonoval, zapojili se do něj a mohli jsme takovou částkou přispět, protože vidíme, že finanční prostředky opravdu pomáhají tam, kde je třeba,“ popisuje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.


Dlužníků u společnosti E.ON nepřibývá

E.ON v letošním roce dvakrát snížil ceny energií pro svoje klienty. Poprvé hned v únoru, kdy jako první na trhu snížil ceny pod vládou dané stropy, podruhé pak před topnou sezonou - v září u plynu a v říjnu u elektřiny. Aktuálně tak mají klienti, kteří nemají fixované smlouvy, ceny nižší o 20 % u elektřiny a o 25 % u plynu oproti cenovým stropům. Výhodné nabídky pak dokázal E.ON předložit i pro nové klienty, o čemž svědčí i fakt, že si ho letos vybralo jako svého nového dodavatele více než 100 000 zákazníků.

„Zároveň evidujeme, že nám nepřibývá dlužníků. Lidé mají snahu své pravidelné platby hradit včas a v tomhle ohledu je aktuálně situace lepší, než bývala v minulosti. Problémy vidíme v situacích, kdy skončí roční vyúčtování výrazným nedoplatkem. To naznačuje, že řada domácností se dostává na hranici svých možností a neočekávatelné náklady dělají problém i rodinám, které jinak nijak problematické nejsou. Klientům se snažíme vyjít maximálně vstříc, nabízíme splátkové kalendáře, odkazujeme a pomáháme s možností sociální pomoci. Často klienty sami oslovujeme, hledáme a nabízíme řešení,“ dodává Radek Fišer, vedoucí prodeje energií domácnostem společnosti E.ON Energie.

I proto E.ON založil na svém webu speciální stránku Pomoc ve finanční tísni, kde shrnuje všechny možnosti, které klienti mají. Od ledna ji využily tisíce klientů. Zpětná vazba naznačuje, že ji hodnotí jako prospěšnou. Alespoň tak se vyjádřilo více než tři čtvrtiny návštěvníků.


Zapojení zákazníků a jejich úspory přinesly přes 17 milionů korun

Projekt Energie pomáhají je dalším, kterým chce E.ON pomoci těm, kteří to potřebují. Dal si za cíl motivovat zákazníky k šetření energiemi a díky tomu pomoci lidem, kteří to potřebují. Zákazníci se mohli do programu zdarma registrovat. Za každou registraci E.ON vyplatil jednorázový poplatek a poté vyplatil za každou ušetřenou kWh elektřiny 2 Kč a za každou ušetřenou kWh plynu 1,5 Kč. „Zákazníci si už při registraci také sami zvolili jednu ze tří organizací, kterým pomoc díky jejich úsporám budeme směřovat,“ vysvětluje Jana Hrabětová, vedoucí oddělení Strategie a inovací společnosti E.ON Energie.

E.ON díky tomu zatím dohromady předal 17 026 780 Kč. Přibližně dva miliony Kč z toho byly za registrace a dalších 15 milionů Kč díky úsporám klientů. Projekt Energie pomáhají tak přinesl Charitě Česká republika 4 623 510 Kč, Nadaci Naše dítě 5 494 570 Kč a SOS dětským vesničkám 6 908 700 Kč.

„Projekt ještě nekončí. Aktuálně nás čeká prakticky celá topná sezona a pokračovat budeme vyhodnocením poslední skupiny zákazníků v květnu nadcházejícího roku. Předpokládáme, že ještě v tomto roce budeme moci rozdělit dalších 10 milionů Kč a celková částka v květnu příštího roku, která by měla putovat k jednotlivým organizacím, bude přesahovat 40 milionů Kč,“ dodává Jana Hrabětová.


Peníze díky organizacím pomáhají rodinám v nouzi i dětem

E.ON peníze jednotlivým organizacím začal vyplácet v průběhu roku, aby se pomoc dostala efektivně tam, kam měla. První vlna pomoci probíhala v květnu až červenci, kdy E.ON rozděloval peníze za registrace. Charita Česká republika obdržela v první vlně částku půl milionu korun, kterou rozdělila mezi osm svých regionů, kde diecézní Charity provozují odborné poradny a služby pro lidi v nouzi. Charita tímto způsobem pomohla 69 lidem v těžké situaci, do které se dostali kvůli prudkému zdražování a to zejména energií. „Zájem o pomoc z řad našich klientů přesahoval naše možnosti všem žadatelům vyhovět. Proto jsme uvítali další vlny finanční pomoci z projektu Energie pomáhají a celkovou částku 4,6 milionu Kč. Peníze jsou opět rozpočteny mezi diecézní Charity, které je rozdělují mezi potřebné,“ říká Iva Kuchyňková, manažerka po sociální oblast Charity Česká republika.


Podobně využila prostředky i Nadace Naše dítě. Díky celkové částce převyšující 5,5 milionu korun, které obdrželi z projektu Energie Pomáhají, dokázali pomoci už 176 rodinám s více než 360 dětmi a z toho bylo více než 50 matek samoživitelek, které pečují o děti s handicapem. „Projekt Energie pomáhají je opravdu velmi úspěšný a především potřebný. Obrací se na nás maminky samoživitelky, mnohdy s více dětmi, z nichž se třeba některé potýká i s handicapem. Některé příběhy jsou obzvláště silné, i některé z maminek totiž bojují s vážným onemocněním. Situace pak rozhodně není snadná. Nebo když v úplné rodině náhle zemře otec, ocitnou se maminky a děti ze dne na den sami a téměř bez prostředků… Jsme rádi, že můžeme pomoci single rodičům a jejich dětem překonat tato těžká období a oni jsou za tuto podporu opravdu velmi vděční,“ říká Iva Kozáková, ředitelka Nadace Naše dítě.


SOS dětské vesničky získaly z projektu Energie pomáhají více než 6,9 milionu Kč, z nichž část použily na přímou práci s traumatizovanými dětmi. Celkově už letos pomohly více než 1 200 dětem a jejich rodinám. Další prostředky využijí na úhradu energií ve všech pobytových službách, které poskytují ohroženým dětem, mladým rodinám a mladým dospělým odcházejícím z náhradní péče. Podpora E.ON jim také umožní zateplit budovy a vybudovat podlahové topení v krizovém centru pro ohrožené děti. „Velice si vážíme obrovské podpory, kterou nám E-on poskytuje,“ říká ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Naše náklady na energie v poslední době výrazně vzrostly, proto jsme velice vděční nejen za pomoc s úhradou těchto energií, ale zejména za možnost investovat do zateplení budov a dalších úsporných opatření, které nám umožní dlouhodobě náklady snižovat. Můžeme se tak o to víc věnovat pomoci ohroženým dětem,“ dodává Jindra Šalátová.


Kontakty

E.ON
Roman Šperňák
Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz


Charita ČR
 Jan Oulík
 Tiskový mluvčí
 M 603 895 984                               
E jan.oulik@charita.cz


Nadace Naše dítě
 Zuzana Šafářová
 Specialista PR & reklamy
 M 774 600 253
E z.safarova@nasedite.cz


SOS dětské vesničky
 Michaela Poláková
 PR specialista
 M 775 720 253
E michaela.polakova@sos-vesnicky.cz