Skupina E.ON posílá do regionu postiženého tornádem cílenou pomoc převyšující 20 milionů korun

Praha, 2. července 2021

Skupina E.ON věnuje 10 milionů korun na pomoc moravským obcím, které byly minulý týden zasaženy tornádem. Dalších 10 milionů korun věnuje společnost E.ON Energie svým klientům z řad domácností a úlevy pro odběratele nabídne i distribuční společnost EG.D, konkrétně na distribuční složku ceny elektřiny.

„To, co se stalo minulý týden na jižní Moravě je jedním slovem katastrofa. Naši kolegové z distribuční společnosti EG.D byli na místě jedni z prvních a i já osobně jsem se byla na místě podívat a můžu říct jediné – ti lidé potřebují naši pomoc. Proto jsme se rozhodli za skupinu E.ON věnovat 10 milionů korun obcím, které tornádo zasáhlo. Jsme s nimi po celou dobu v kontaktu a pomoc, kterou obcím poskytneme je cílená a mohou ji využít dle svých potřeb – třeba na rekonstrukci školy nebo vybudování chytrých energetických řešení ve veřejném prostoru,“ říká Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice.

Finanční a technická pomoc od E.ONu nepůjde jen směrem k obcím, ale využít ji mohou i domácnosti, které byly tornádem postiženy. „Chceme pomoct individuálně, proto našim klientům z řad domácností nabízíme čerpání příspěvku ve výši 10 000 korun. Tyto peníze mohou primárně využít na řešení technických problémů, jako je např. revize elektrických rozvodů, revize či oprava elektrospotřebičů, revize hromosvodu nebo revize plynové přípojky či plynového zařízení. V případě, že zákazník nevyužije tento příspěvek na tato technická řešení, nabízíme mu možnost využít částku v hodnotě 10 000 korun dle svého uvážení,“ vysvětluje Jan Zápotočný, člen představenstva E.ON Energie.

Zákazníci bezesporu ocení i pomoc ze strany distribuční společnosti EG.D (ze skupiny E.ON), která  připravuje úlevy pro odběratele na distribuční složku elektřiny. „Odběratelům, jejichž objekty se nacházejí v těch částech obce, kde bylo elektrické vedení úplně zničeno, a které budeme muset připojit k provizornímu vedení, jež v těchto dnech v obcích budujeme, budou mít v následujících měsících neměřenou elektřinu pro účely rekonstrukcí svých objektů. Tato situace se týká zhruba 1 500 odběratelů. Současně 4 500 odběratelům budeme poskytovat slevu na distribuční část ceny elektřiny, říká Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Společnost EG.D pracuje na opravách zničené elektrické sítě od prvních okamžiků. Bezprostředně po katastrofě bylo v regionu více než 70 000 domácností, nyní zbývá připojit 1 150 domácností, které se nacházejí v těch částech obcí, kde bylo původní elektrické vedení zcela zničeno. „Aktuálně zde budujeme provizorní elektrické vedení na dřevěných sloupech, díky němuž budeme moci již brzy připojit i zbývající domácnosti. Část obcí je také připojena z našich elektrických diesel agregátů. Do budoucna bychom v obcích rádi vybudovali kabelové vedení, které bude uloženo v zemi, takže by mělo být při podobných katastrofách více chráněno, tím se eliminují škody na vedení a výrazně se zvýší spolehlivost a bezpečnost dodávek i po extrémních přírodních kalamitách,“ uzavírá Pavel Čada z EG.D.

Kontakty
Martina Slavíková
vedoucí Koncernové komunikace skupiny E.ON v ČR
M +420 603 800 664
martina.slavikova@eon.cz
www.eon.cz