Společnost E.ON investuje do modernizace obnovitelných zdrojů

Vír, 6. října 2022

Vodní elektrárny představují tradiční a nejvýznamnější zdroj udržitelné energie. Společnost E.ON Energie provozuje dohromady deset malých a jednu velkou vodní elektrárnu s celkovým instalovaným výkonem přes 32 MW. V letošním roce probíhá větší rekonstrukce jedné z nich, konkrétně malé vodní elektrárny Vír 1 u přehradní nádrže Vír na řece Svratce na Žďársku. Je zde postupně instalována nová technologie, která zvýší výkon elektrárny a pomůže stabilizovat tok řeky.

„Cílem modernizace je rozšíření malé vodní elektrárny Vír 1 o třetí turbogenerátor. Dva zde již instalované disponují celkovým výkonem 7,1 MW. Nová turbína poskytne dalších 0,56 MW a předpokládané množství vyrobené obnovitelné energie z tohoto zdroje je téměř 3 000 MWh za rok,“ přibližuje Pavel Chlup, vedoucí oddělení obnovitelných zdrojů společnosti E.ON Energie.

Další pozitivní rozměr přináší projekt v otázce životního prostředí. Energetici totiž budou potenciál vodní energie využívat optimálněji provozováním soustrojí v pásmu nejvyšší účinnosti turbíny. Nová turbína navíc eliminuje špičkování elektrárny s akumulací v denní nádrži s následným postupným upouštěním. Zajistí stálý průtok řekou Svratkou pod hrází díky průtočnému provozu. Uvolní tak kapacitu denní nádrže na akumulaci vody v případě aktivace služeb výkonové rovnováhy pro společnost ČEPS. „Navíc v případě převádění velkých vod na řece Svratce dokážeme v budoucnu tento energetický potenciál lépe využít. Zjednodušeně se dá říct, že z dodané vody získáme více elektřiny,“ dodává Pavel Chlup.

Právě instalovaná horizontální Francisova turbína na Víru je pro představu velká jako osobní automobil a vyrobena byla ve Strojírnách Brno. Průměr oběžného kola dosahuje bezmála půl metru. Voda, díky jejíž síle bude turbína vyrábět elektřinu, bude na oběžné kolo padat z výšky 56 metrů.


Fungovat by turbína mohla do konce letošního roku

„Na našich vodních elektrárnách probíhají menší modernizace průběžně. Zde na Víru se jedná o větší akci. Podobné rekonstrukce děláme zhruba jednou za deset let. Celý projekt je z hlediska mnoha dotčených subjektů realizačně náročný, ale pro modernizaci nezbytný. Po přípravných pracích jsme museli nejdříve odstavit soustrojí turbogenerátoru číslo 2, zhotovit prostup pro savku do komory vodárenského objektu a následně nainstalovat savku spolu se spirálou a rozváděcím ústrojím. Potom následovala montáž oběžného kola spolu s generátorem a jejich vyrovnání. Nyní nás čeká ještě zabudování nového přívodního potrubí a instalace klapkového uzávěru paralelně s montáží elektrických rozvaděčů a rozvodů kabeláže. Po suchých a mokrých zkouškách bude turbína uvedena do provozu. Plánujeme ji zprovoznit ještě do konce letošního roku. Cena realizace se pohybuje do 20 milionů korun,“ říká Pavel Chlup.

S výrobou elektrické energie počítal už původní projekt při stavbě vodní nádrže Vír v padesátých letech 20. století. Systém se skládá z malé vodní elektrárny Vír 1 pod Vírskou přehradou a průtočnou elektrárnou pod vyrovnávací nádrží Vír 2. První turbogenerátor byl spuštěn 27. března 1954, druhý pak 29. února 1956. Stálý provoz zahájily obě elektrárny 2. srpna 1956 a dnes jsou ovládány vzdáleně - stejně jako všechny ostatní zdroje EONu - z centrálního dispečinku v Brně. I přes výrazně suchý rok vyrobily vodní elektrárny E.ONu od ledna do konce září letošního roku 27,5 GWh elektrické energie, z toho více než 19 % vyprodukovala velká vodní elektrárna Vranov ve Vranově nad Dyjí.

E.ON provozuje například i malou vodní elektrárnu ve Veselí nad Moravou, jejíž Francisovy turbíny z let 1914 a 1927 dodnes vyrábějí elektřinu. Další malé hydroelektrárny vlastní třeba ve Znojmě, Písku, Vranově nad Dyjí, Soběnově, Jindřichově či Šumperku – Bělidle.Kontakty
Roman Šperňák
Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz