Společnost EG.D pomáhá kriticky ohroženým sýčkům

Brno, 8. prosince 2022

Sýček obecný již není v české a moravské krajině tak běžný, jako v minulosti. Změnit situaci se snaží energetici z distribuční společnosti EG.D, člena skupiny E.ON, a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Společně se jim podařilo začátkem prosince nainstalovat na jižní Moravě na podpěrné body elektrického vedení vysokého napětí několik desítek hnízdních budek pro sýčky. Do budoucna se počítá s montáží na dalších místech. 

„Sýček obecný patří mezi druhy, jimž v České republice reálně hrozí vyhynutí. Žije zde totiž přibližně jen sto párů sýčků. Ministerstvo životního prostředí proto schválilo speciální Záchranný program pro sýčka obecného v České republice, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Za naší podpory se pak proškoleným ochranářům Liboru Opluštilovi a Karlu Poprachovi podařilo nainstalovat více než dvacet budek na sloupy vysokého napětí, které spadají v rámci EG.D pod Regionální správu Znojmo a Regionální správu Hodonín,“ přibližuje Radek Slatinský, vedoucí Regionální správy Hodonín společnosti EG.D.

Každé z nových ptačích obydlí disponuje evidenčním číslem a zaměstnanci EG.D i ochranáři vědí, kde se přesně nachází. Napříč jižní Moravou jsou to katastry obcí Těšany, Úvaly u Valtic, Pohořelice nad Jihlavou, Čejkovice, Pravice, Borotice, Dyjákovice, Vrbovec a Dyjákovičky. Sýček měří zhruba devět centimetrů a váží mezi 150 až 200 gramy. Nyní se vyskytuje hlavně v zemědělských areálech. Zde je však ohrožen zejména technickými pastmi, kunami skalními a zdivočelými kočkami.


Budky jsou poblíž zemědělských areálů

„Nově namontované budky, vyrobené z vodovzdorné překližky, jsou velké asi jako větší šuplík v komodě. Umisťují se na nosné betonové sloupy maximálně ve výšce čtyř metrů nad zemí právě v okolí zemědělských areálů a bývalých JZD. Budky nijak neomezují případnou práci při údržbě zařízení vysokého napětí. Ptákům poskytují celoroční ochranu,“ dodává Radek Slatinský.

Na sloupech elektrického vedení sýčkům nehrozí takové nebezpečí úrazu elektrickým proudem, jako velkým dravcům. Naopak, kuny ani kočky se nedokážou k budce se sýčky po hladkém betonu dostat. Nemohou tak ohrozit samici na snůšce ani mláďata.

„Vytipovat vhodná místa pro instalaci budek není jednoduché. Musí ležet v oblastech, kde se sýčci ještě vyskytují, měli by zde po celý rok najít dostatek potravy a zároveň musí být snížené riziko jejich úhynu, např. na silnici,“ říká Jitka Uhlíková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a koordinátorka záchranného programu sýčků. Do budoucna se počítá s instalací dalších budek pro sýčky. Na distribučním území společnosti EG.D jich v rámci plánovaného programu energetici s ochranáři namontují ještě několik desítek.Kontakty
Roman Šperňák

Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz