Společnost EG.D se zapojila do cvičení Safeguard Čebín 2022

Brno, 22. listopadu 2022

V rámci cvičení Safeguard Čebín 2022 vojáci Pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno procvičovali mimo jiné připravenost při střežení rozvodny Čebín společností ČEPS a EG.D. Cvičení v objektu rozvodny probíhalo od 19. do 22. listopadu za účasti 62 vojáků aktivní zálohy.

Hlavním cílem cvičení Safeguard Čebín 2022 bylo prověření připravenosti pěší roty Aktivní zálohy a štábu Krajského vojenského velitelství (KVV) Brno k plnění úkolů zajišťování teritoriální ochrany a obrany při střežení rozvodny. Dalším cílem bylo prověření součinnosti s EG.D, ČEPS a složkami IZS Jihomoravského kraje. Vojáci cvičně kontrolovali vozidla vjíždějící do objektu a reagovali na mimořádné situace.

„Ochranu našeho zařízení, které je součástí kritické infrastruktury státu, se snažíme neustále zlepšovat a zvyšovat nejen sami, ale také ve spolupráci s ostatními partnery. K tomu patří i podobná společná cvičení, jako byla akce Safeguard Čebín 2022. Letos už se jednalo o druhé podobné cvičení, kterého jsme se zúčastnili. Stejně jako jarní akce v Otrokovicích i tahle nám přinesla užitečné informace a praktické zkušenosti a potvrdila výbornou spolupráci s dalšími zapojenými subjekty,“ dodává Bohdan Důbrava, vedoucí Správy sítě vysokého a nízkého napětí a člen vedení krizového štábu společnosti EG.D.

„Safeguard Čebín 2022 je letos již třetím součinnostním cvičením tohoto typu, které spolu s Armádou ČR a dalšími partnery pořádáme na našich rozvodnách. Jsem velmi rád, že i v tomto případě jsme si potvrdili výbornou spolupráci při řešení mimořádné situace,“ říká Martin Bílek, ředitel sekce Bezpečnost ČEPS, a.s.

„Dnešní globalizovaný svět není bezpečný a je potřeba se adekvátně připravit na zabezpečení fungování klíčových prvků kritické infrastruktury, což je jedním z úkolů Pěší roty AZ KVV Brno. Jsem rád, že ve spolupráci s firmami ČEPS a EG.D jsme mohli procvičit činnosti ke splnění tohoto úkolu v případě krize nebo pokusu o narušení fungování těchto prvků,“ doplnil plukovník generálního štábu Alois Matýzka, ředitel KVV Brno.Kontakty
Roman Šperňák
Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz