Společnosti EG.D a Bayernwerk spojily síly. Projekt Gabreta získal od Evropské unie 100 milionů EUR

Praha, 12. prosince 2023

Na 200 milionů EUR investují v nadcházejících pěti letech díky společnému přeshraničnímu projektu Gabreta distribuční společnosti EG.D a Bayernwerk do rozvoje a smartifikace energetické infrastruktury. Výraz Gabreta je staré keltské označení regionu Šumavy a právě tam bude směřovat výrazná část investic. Na 100 milionů EUR z celkového objemu finančních prostředků přitom půjde z evropských fondů – konkrétně nástroje CEF Energy. Projekt Gabreta byl totiž úspěšně zařazen na pátý unijní list projektů společného zájmu a získal možnost čerpat evropské prostředky. Ve výzvě pro rok 2023 byl oceněn jako jeden z osmi evropských projektů v oblasti energetiky, mezi které Evropská unie aktuálně rozdělí více než 600 milionů EUR. 

Proces energetické transformace před nás staví řadu výzev. Základem pro jejich zvládnutí je robustní a moderní distribuční síť. Potřebujeme mít dostatečnou kapacitu pro připojování nových zdrojů, potřebujeme mít aktuální informace ze sítě, abychom ji byli schopni efektivně a chytře řídit a jako součást evropské infrastruktury potřebujeme být dobře propojení s dalšími evropskými státy. To všechno se neobejde bez výrazných investic. S kolegy ze společnosti Bayernwerk jsme na přípravě projektu Gabreta pracovali od roku 2019 a je pro nás velkým úspěchem, že jsme se přes řadu překážet dokázali dostat až k tomu, že nás Evropská unie podpoří částkou 100 milionů EUR, která představuje opravdu výraznou investici na našem distribučním území a zejména do pohraničního regionu jihu Čech a Bavorska. Rozhodně to neznamená konec. Je to pro nás jen jeden z řady kroků, které nás ještě čekají,“ říká Marian Rusko, předseda představenstva společnosti EG.D, člena skupiny E.ON v České republice.

Projekt Gabreta zahrnuje propojení a posílení distribuční sítě mezi společnostmi EG.D a Bayernwerk. Vedle toho se týká také modernizace distribuční sítě pomocí instalace inteligentních prvků a v neposlední řadě také výstavbu optické sítě a zavedením společných monitorovacích a řídících systému pro lepší informovanost a sdílení dat. V rámci projektu budou vznikat nové linky, moderní a chytré trafostanice, rozvodny a v síti se objeví řada dalších dálkově ovládaných prvků. To všechno s pozitivními dopady pro samotné spotřebitele i životní prostředí. Zařazení těchto prvků povede k větší integraci obnovitelných zdrojů do sítě, k většímu zabezpečení dodávek elektřiny, k menším dobám výpadků při poruchách i k úsporám energetických ztrát.

„Abychom dosáhli cílů v oblasti klimatu, musíme naše distribuční sítě transformovat na moderní, robustní a digitalizované sítě. A s tím přichází projekt Gabreta Smart Grids. Digitalizace našich dílčích sítí prostřednictvím moderních inteligentních komunikačních technologií a IT řešení nám umožňuje naše sítě lépe řídit, monitorovat, kontrolovat a plánovat. Naše česká sesterská společnost EG.D a my jako Bayernwerk to řešíme společně napříč hranicemi. Vždyť právě v našich distribučních sítích se odehrává energetická revoluce, právě zde se připojují obnovitelné zdroje energie, tepelná čerpadla a elektromobily. V současné době čelíme boomu připojování velkého množství fotovoltaických elektráren, a proto je naléhavě nutné mít dostatečnou kapacitu sítě a být schopni provádět potřebné úpravy," dodává Egon Leo Westphal, CEO společnosti Bayernwerk.


ACON potvrzuje smysl přeshraničních spoluprací

Pro EG.D se jedná už o druhý podobný úspěšný přeshraniční projekt. Již v roce 2019 uspěl jako projekt společného zájmu ACON, na kterém EG.D spolupracuje se společností Západoslovenská distribučná a v rámci tohoto projektu došlo k většímu propojení a modernizaci sítí zejména na pomezí Česka a Slovenska. Investované prostředky se týkaly například modernizací trafostanic nebo výstavby rozvoden. Jen v loňském roce například EG.D díky projektu modernizovalo 300 svých trafostanic, letos zahájila výstavbu nové rozvodny v Brně. Z Evropské unie tento projekt získal přes 90 milionů EUR.


Kontakty
Roman Šperňák
Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz