Spolupráce na národní i nadnárodní úrovni je pro energetickou tranzici klíčová

Praha, 29. listopadu 2022

Jak zajistit nezávislost energetického trhu při dodržování zásad ESG? Jakou roli v evropské energetice bude hrát Česká republika a proč jsou v energetické transformaci klíčové distribuční sítě a jak se připravují na budoucnost? O tom všem a dalších tématech se hovořilo na konferenci REPowerEU, která se uskutečnila ve druhé polovině listopadu v Bruselu, a kterou při příležitosti českého předsednictví EU uspořádal český E.ON ve spolupráci se Svazem moderní energetiky.

„Všichni si uvědomujeme, že čelíme náročné době ve všech ohledech. Energetická krize konečně jasně ukazuje, že Evropa musí transformovat svůj energetický systém. Aby byla nezávislá na ruském plynu, zajistila bezpečnost dodávek, cenově dostupnou energii pro obyvatele Evropy a zároveň šetrnou ke klimatu. K tomu je třeba, aby transformace energetiky postupovala s ještě větším odhodláním. Všichni se musí podílet, protože těchto cílů nemůže dosáhnout jediná strana. Nezbytná je spolupráce politiků, průmyslu, energetických řešení, výroby, energetických sítí i zákazníků. Úspěšní můžeme být pouze tehdy, pokud budeme spolupracovat se správným přístupem,“ uvedla Claudia Viohl, generální ředitelka E.ON v České republice, která také celou konferenci zahajovala.

Samotný program konference byl rozdělen do tří tematických bloků, z nichž každý se zabýval problematikou ze svého úhlu pohledu. Zatímco v prvním bloku se diskutovalo o celoevropských klíčových otázkách jako je zabezpečení nezávislosti trhu, dodržování zásad ESG a udržitelnosti nebo nástup zeleného vodíku, ve druhém panelu byla hlavním tématem implementace celoevropských zásad do českého prostředí a pozice České republiky v energetické Evropě.  

Významný prostor v diskusi dostaly také distribuční sítě a především projekty, které se zabývají chytrými řešeními. Bez těchto inteligentních distribučních soustav se totiž evropská energetika v následujících dekádách neobejde. „Vedle zajištění konstantní kvality dodávek elektrické energie je rozvoj chytrých sítí cestou, jak reagovat na moderní trendy jako rozvoj smart cities či elektromobility, dostát legislativním závazkům a naplnit očekávání a požadavky trhu například v kontextu komunitního sdílení energie,“ uvedl Marian Rusko, předseda představenstva distribuční společnosti EG.D, člena skupiny E.ON v České republice.

Diskutující odborníci se shodli také na tom, že na cestě za energetickou tranzicí je třeba posunout rovněž legislativu, která mnohdy brzdí rozvoj a implementaci chytrých řešení. Rovněž se hovořilo o posunu rolí energetických zákazníků: od klasických spotřebitelů přes prosumery až k flexumerům. Slovo vzniklo kombinací slov flexibility a prosumers a označuje koncové spotřebitele v energetickém systému, kteří flexibilně využívají svou spotřebu elektřiny i výrobní a skladovací kapacity, a poskytují tak tržní, síťové nebo systémové služby. Na tento typ zákazníků se energetika musí soustředit, protože v budoucnu jich bude přibývat a distribuční sítě i produkty pro tyto uživatele a jejich potřeby musí být připraveny.


Na konferenci vystoupila celá řada odborníků napříč Evropou

Konference se zúčastnila celá řada energetických odborníků napříč Evropu. Do Bruselu přiletěli Claudia Viohl, Alena Rozsypalová, Marian Rusko, David Šafář nebo Jan Zápotočný s Pavlem Čadou z vedení českého E.ONu a nechyběli ani zástupci dalších společností. Zúčastnil se například Dr. Leo Westphal z německého Bayernwerku, Adam Tóth z maďarského E.ONu, Tomáš Turek ze společnosti Západoslovenská distribučná (ZSD). Nechyběli ani zástupci Nano Energies, ČSOB, Tedom, Decci a mnoha dalších. Jednotlivých diskuzí se účastnili i zástupci státního sektoru a zájmových svazů v energetickém sektoru.

Například v oblasti energetických chytrých sítí měli jednotliví účastníci možnost přiblížit svoje reálné zkušenosti s realizací Smart Grids projektů. České EG.D se podílí hned na dvojici přeshraničních projektů – spolu se ZSD jde o projekt ACON, s německým Bayernwerkem pak o Gabretu. ZSD pak vedle obnovení historického propojení s ČR pracuje s maďarským E.ONem na projektu Danube InGrid. Na ten pak maďarská strana navazuje projektem s názvem Carmen.

„V rámci skupiny E.ON vznikly mezinárodní projekty na podporu rozvoje chytrých sítí zapsaných na 5. unijní seznam projektů společného zájmu (PCI). Hodnota čtyř zmíněných projektů je více než miliarda eur. V rámci našeho regionu, ale i celé EU vznikne jejich dokončením naprosto unikátní vzájemně propojená síť inteligentních distribučních soustav,“ doplnil David Šafář, člen představenstva distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON.Kontakty
Roman Šperňák

Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz