Spotřeba energií v letošní topné sezoně v síti EG.D meziročně klesla

Brno, 9. února 2023

Ve vrcholící topné sezoně přetrvává trend šetření energiemi, který lze sledovat již od podzimu. Potvrzují to i lednové statistiky distribuční společnosti EG.D, která je součástí skupiny E.ON a zajišťuje distribuci elektrické energie zákazníkům v Jihočeském a v Jihomoravském kraji, v částech Zlínského a Olomouckého kraje a v Kraji Vysočina, a plynu v Jihočeském kraji a na Pelhřimovsku. V lednu klesla meziroční spotřeba zemního plynu v prvním měsíci tohoto roku o 19,2 % oproti loňskému lednu. U elektřiny byla spotřeba o 8,1 % nižší než v lednu 2022.

„Pokud datujeme start nynější topné sezony na začátek října, tak vidíme jasné tendence ve snižování spotřeby. Kromě hledání energetických úspor v domácnostech i firmách sehrálo svou roli na nižším odběru ze sítě i teplé počasí během podzimu a nezvykle teplý leden, kdy průměrná venkovní teplota činila 2,8 °C, zatímco vloni 1,2 °C a v roce 2021 pouze 0,1 °C. Lidé proto tolik nemuseli topit,“ vysvětluje okolnosti nižší spotřeby Petr Vaculík, vedoucí dispečerského řízení sítí společnosti EG.D.

Odběratelé v předchozích dvou letech spotřebovávali každý rok od října do ledna zhruba stejné množství zemního plynu a elektřiny, jak lze vidět na grafech níže. U plynu se jednalo okolo 155 milionů m3 a u elektřiny zhruba o 5,1 milionu MWh. V současné topné sezoně však snížili v meziročním srovnání spotřebu plynu o 20,8 % oproti období mezi říjnem 2021 a lednem 2022 a o 21,3 % než v sezoně 2020/2021. U elektřiny pak energetici ve sledovaném období evidují úsporu 7,9 % než mezi říjnem 2021 a lednem 2022 a o 6,7 % vůči stejnému období let 2020 a 2021.„I díky celoevropským úsporám a relativně teplému počasí zůstávají zásobníky s plynem nejen v České republice, ale všude v Evropě blízko rekordním úrovním pro toto roční období. Celková naplněnost byla na začátku února na úrovni Evropské unie přibližně na 70 %, zásobníky v Česku pak ještě o čtyři procentní body výše,“ potvrzuje šetření s plynem i Tomáš Plocek, vedoucí oddělení pořízení energií společnosti E.ON Energie.


E.ON motivuje zákazníky k šetření dlouhodobě

I společnost E.ON Energie vidí u svých zákazníků snahu o šetření. Nižší spotřeba se například podílela na tom, že E.ON může zhruba milionu stálým zákazníkům snížit cenu za dodávky energií pod vládní stropy. E.ON se ale dál snaží motivovat své zákazníky k úsporám dalšími cestami. Proto koncem ledna spustil projekt Energie pomáhají. Klienti, kteří odebírají elektřinu nebo plyn u E.ONu alespoň od 1. září 2021, zaregistrují své odběrné místo a rovnou vyberou jednu ze tří dobročinných organizací, které chtějí pomoci. Jakmile pro ně bude nachystané aktuální vyúčtování, E.ON ho rovnou porovná se spotřebou v předcházejícím období. Za každou uspořenou 1 kWh plynu daruje E.ON dobročinné organizaci vybrané zákazníkem 1,50 korun, v elektřině pak 2 korun. Navíc k tomu přidá 100 korun za každé registrované odběrné místo, které se do kampaně zapojí. Bližší informace najdou zákazníci na webu  www.eon.cz/energie-pomahajiKlienti tak pomohou dvakrát. Sami sobě i těm, kteří to potřebují nejvíce – nejzranitelnějším skupinám obyvatel, jako jsou samoživitelky, senioři či ohrožené dětem.

Lidé mohou šetřit energiemi i pouhou změnou svých návyků s čímž jim pomáhá projekt E.ON Rádce. Zájemci zde najdou nejpraktičtější návody rozdělené do sekcí pro domácnosti v bytech i rodinných domech. Vloni navštívilo webové stránky www.eon.cz/radce více než 640 tisíc uživatelů. Zákazníci nejčastěji hledají témata o cenách, úsporách energií, tepelných čerpadlech či fotovoltaických elektrárnách. Na stránkách E.ON Rádce si mohou lidé také stáhnout i brožuru Úsporná domácnost, která přináší v jednom celku řadu tipů na úspory.


Kontakty
Lubomír Budný

Tiskový mluvčí
M +420 705 868 642
lubomir.budny@eon.cz
www.eon.cz