V centru Českých Budějovic začala stavba nové rozvodny

České Budějovice, 28. února 2022

Ještě více zvýšit bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie a umožnit další rozvoj distribuční soustavy na Českobudějovicku. To jsou hlavní důvody, které vedly společnost EG.D, člena skupiny E.ON, ke stavbě nové transformační stanice 110/22kV v centru Českých Budějovice. Rozvodna, jejíž stavba už začala, bude stát na rohu ulic Mánesova a U Elektrárny a dokončená by měla být v příštím roce. Její výstavba včetně tříkilometrového přívodního vedení si vyžádá investice ve výši přes 300 milionů korun.

„Nároky na distribuční síť se každým rokem zvyšují. Abychom obstáli před výzvami, které před nás staví energetická tranzice, aktuálně třeba připojování obrovského množství obnovitelných zdrojů, musíme síť nejen udržovat, ale také jí rozvíjet. To se neobejde bez nemalých investic a důkladného plánování,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Projekt nové rozvodny se připravoval téměř osm let. Její výstavbou dojde ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie ke koncovým zákazníkům v centru města, kde je kromě domácností i řada výrobních podniků. Výrazně také pomůže ke snížení zatížení transformace v rozvodně v Mladém, kde pak vznikne nezbytná rezerva pro další možný rozvoj i v této lokalitě.

Budova rozvodny a kryté stání transformátorů bude navazovat na stávající objekt spínací stanice 22kV. Nově budou instalovány dva transformátory 110/22kV o výkonu 40 MVA a rozvodna bude v zapouzdřeném provedení.


Rozvodna se připojí na síť VVN v Mladém

„Transformovna České Budějovice Střed bude připojena na hladinu velmi vysokého napětí 110kV podzemním kabelovým vedením, které povede skrze zastavěnou část města ve čtvrtích Havlíčkova kolonie a Mladé a bude dlouhé téměř tři kilometry. Poblíž Mladého se pak připojí na venkovní vedení velmi vysokého napětí,“ popisuje Tomáš Žáček, vedoucí výstavby VVN společnosti EG.D. Jen vybudování dvojitého podzemního kabelového vedení 110 kV vyjde na téměř 200 milionů korun.

„Jedná se o  stavebně i technologicky náročnou stavbu a bude prováděna v šesti etapách. Dotkne se ulic Ke Špačkům, Osiková, Fr. Halase, Křižíkova, Polní a U Elektrárny. Každá etapa bude vyžadovat dopravní opatření, která omezí průjezdnost v dané lokalitě včetně pohybu osob a cyklistů, ale omezení se budeme snažit ve spolupráci s dodavateli co nejvíce minimalizovat,“ doplňuje František Klimeš, hlavní technik výstavby VVN společnosti EG.D.

V Českých Budějovicích to bude pátá rozvodna 110/22kV jako jsou ČB Západ, ČB Sever, Mladé nebo Škoda. Celkem má EG.D podobných staveb na svém distribučním území přes devadesát a od roku 2018 je to čtvrtá, která nově vznikne po Boršicích u Blatnice ve Zlínském kraji, v Kaplici a v Táboře-Náchod. „Další podobnou rozvodnu plánujeme vybudovat i v centru Brna, i tam bychom chtěli se stavbou začít přibližně v druhé polovině tohoto roku,“ dodává Tomáš Žáček.


Kontakty
Roman Šperňák
Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz