Virtuální elektrárna E.ONu certifikovala poskytování podpůrných služeb pro ČEPS

České Budějovice, 10. června 2021

Společnost E.ON Energie dokázala rychle zareagovat na umožněný vstup agregátorů flexibility na tuzemský trh a jako první v České republice certifikovala agregační blok pro poskytování podpůrných služeb pro vlastníka přenosové soustavy ČEPS. Agregační blok zatím tvoří vlastní výrobní zdroje E.ONu.

„Dokázali jsme nejrychleji na trhu zareagovat na úpravu podmínek a certifikovat agregační bloky k poskytování služeb výkonové rovnováhy pro společnost ČEPS. Tyto tři bloky se aktuálně skládají z většiny našich výrobních zdrojů s maximálním výkonem 48 MW. Naší ambicí je do agregačních bloků už příští rok zapojit i zdroje zákazníků. Stejně tak plánujeme rozšířit i portfolio stávajících služeb, které jsme pro ČEPS schopní nabízet,“ konstatuje Jan Zápotočný, člen představenstva společnosti E.ON Energie.

Umožněný vstup agregátorů flexibility na tuzemský trh v letošním roce je aktuálně velkým tématem české energetiky. Virtuální elektrárny, které sdružují výrobce i spotřebitele elektřiny na různých místech a centrálně řídí jejich výrobu a spotřebu, totiž od 1. ledna tohoto roku mohou pomáhat vyrovnávat napětí v síti. Dosud bylo možné poskytovat takové služby jen na jednom zařízení nebo technologickém celku. Agregační blok E.ONu tvoří celkem 38 zdrojů energie, které jsou rozmístěné v různých lokalitách po celé republice. Tahle virtuální elektrárna je v případě potřeby ovládána z jednoho společného terminálu.

Co jsou to podpůrné služby pro ČEPS?

Podpůrné služby pomáhají korigovat rozdíly mezi odběrem a výrobou elektrické energie, a to změnami spotřeby nebo výkonů výroby. Zjednodušeně řečeno se jedná o jakési vyrovnávání napětí v síti. Dělí se na služby výkonové rovnováhy, které jsou používané k zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou, a ostatní podpůrné služby, které jsou používané k zajištění kvality napětí a provozu přenosové soustavy. A právě služby výkonové rovnováhy může pro ČEPS nabízet i E.ON Energie. 

„Od srpna jsme začali intenzivně pracovat na tom, aby bylo možné zařízení certifikovat a služby pro ČEPS nabízet,“ dodává Tomáš Gregr z oddělení obnovitelných a kogeneračních zdrojů společnosti E.ON Energie. Příslušná legislativa, která umožnila certifikovat agregační bloky, byla zveřejněna v prosinci minulého roku s platností od 1. ledna 2021. „V té době jsme měli připraveny studie, které jsme ihned s platností nové legislativy předali na ČEPS ke schválení, a zároveň jsme již pracovali na systému, který by umožňoval řízení jednotlivých elektráren přes jeden terminál,“ přibližuje Tomáš Gregr.

Pro společnost E.ON Energie se jedná o završení dlouholeté snahy, protože už několik let běží její virtuální elektrárna, kde se kumuluje flexibilita využívaná obchodníkem pro bilancování obchodní pozice. Teď už může agregační blok nabízet i služby pro ČEPS.

Za rok připojí E.ON do agregačního bloku i své zákazníky

E.ON paralelně s pracemi na spuštění zmiňovaného agregačního bloku intenzivně připravuje i připojení výrobních zdrojů svých zákazníků do tohoto bloku. Bude se jednat o kogenerační jednotky, rozjednány jsou teplárenské turbogenerátory a odběrná zařízení. „Nyní jsme ve fázi ladění smluvních podmínek se zákazníky a přípravy komunikačních tras pro řízení těchto zdrojů tak, aby byly připraveny na certifikaci a následné spuštění nabízení služeb pro ČEPS od 1. dubna 2022. Naší ambicí je se výkonově přiblížit hranici 70 MW jako maximální velikosti agregačního bloku, který umožňuje legislativa,“ dodává Petr Klimeš z oddělení nákupu energií společnosti E.ON. Energie.

Z jakých výrobních zdrojů se agregační blok skládá?

Agregační blok společnosti E.ON Energie se skládá celkem z 38 výrobních zdrojů. Tvoří ho celkem tři bloky, kdy má ten největší maximální výkon 48,354 MW. Z toho mají výkon 28,665 MW jen vodní elektrárny. Zbylých 19,689 MW představují kogenerační jednotky, kterých je 27. Do agregačního bloku jsou zapojeny turbogenerátory vodní elektrárny Vranov a malých vodních elektráren Vranov 2, Vír a Soběnov. Mezi nejvýkonnější kogenerační jednotky patří ty v Teplárně Mydlovary, ve společnostech Lasselsberger, Eligo nebo ve sladovně pivovaru Bernard v Rajhradu.


Kontakty
Roman Šperňák
tiskový mluvčí E.ON
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz