Jak můžu připojit kotel k chytré domácnosti?

  1. Moderní kotle běžně nabízejí hned několik způsobů, jak komunikovat s různými prvky chytré domácnosti.
  2. Kotel je obvykle možné na dálku nejen zapnout či vypnout, ale také regulovat jeho výkon.
  3. Informace o možnostech připojení kotlů vám poskytne výrobce či prodejce.

V praxi se většinou setkáte se třemi možnostmi regulace kotlů pomocí elektrických signálů. Moderní kotle často nabízejí možnost elektrického zapnutí a vypnutí, regulaci pomocí signálu 0–10 V a připojení dalších zařízení pomocí rozhraní Opentherm. Nejčastěji se takto regulují kotle plynové, elektronickou komunikací se již ale běžně regulují i kotle na tuhá paliva.

Signál zapnuto/vypnuto

Signál slouží k prostému zapnutí či vypnutí kotle. Fungují takto třeba jednoduché termostaty, které nepracují s regulací výkonu kotle.

Signál 0–10 V

Chytřejší termostaty a regulační prvky mohou využívat také analogový signál 0–10 V. Funguje tak, že řídicí elektronika kotle převede aktuální hodnotu napětí v signálu a podle něj upraví teplotu výstupní vody. Zkrátka čím větší je napětí, tím teplejší vodu kotel produkuje a topíte více.

Rozhraní Opentherm

Nové kotle často umožňují také komunikaci s dalšími zařízeními pomocí protokolu Opentherm. Jedná se o nezávislý standard datové komunikace, což je poměrně důležité – díky tomu totiž propojíte kotle s jakýmkoli termostatem nebo dalším zařízením, které jej podporuje. Protokol Opentherm umožňuje i různé pokročilé ovládání kotle, jako je třeba ekvitermní regulace nebo dálkové hlášení poruch či chyb. Záleží ale vždy na typu termostatu či dalšího připojeného zařízení, co z možností tohoto protokolu využije.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat:

Jak vypadá provoz energeticky úsporné domácnosti?

Za energeticky úspornou domácnost můžeme považovat takovou, která energiemi zbytečně neplýtvá a využívá co nejvíce možností, jak ušetřit.
Víc najdete tady

Jak ušetřit za energie v domácnosti?

Nejvyšší položkou v nákladech na energie v domácnosti je vytápění.
Víc najdete tady

Jak ušetřit za energie během zimy?

Během zimních měsíců znatelně narůstá spotřeba energií v domácnosti.
Víc najdete tady