E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co je ozónová díra?

Životní prostředí
  • Ozónová díra je narušená část ozónové vrstvy v atmosféře nad Arktidou a Antarktidou.
  • Za vznikem ozónové díry stojí velké množství chloru a bromu v ovzduší.
  • Ozónovou dírou na zem proniká ultrafialové záření, které pro lidi i zvířata představuje velké zdravotní riziko.
  • Podle posledních výzkumů se ozónová díra postupně zaceluje.

Vědci se ozónovou dírou zabývají od 80. let minulého století, kdy ji poprvé objevili nad Antarktidou. Dlouhodobé oslabování ozónové vrstvy ale pozorovali už o 20 let dřív. Tenčí ozónová vrstva nad severním pólem se pak objevila na konci tisíciletí. Ozón v atmosféře narušují molekuly chloru a bromu. Ty mimo jiné pocházejí z chemických látek, takzvaných chlor-fluorovaných uhlovodíků, které se už skoro 100 let používají například jako hnací plyny ve sprejích nebo jako chlazení v ledničkách a klimatizacích. Možná je znáte jako freony.

Používání látek, které k poškozování ozónové vrstvy přispívají, od roku 1987 omezuje Montrealský protokol. Pomáhá tak chránit lidské zdraví i životní prostředí. V chladicí technice se začaly používat méně agresivní látky, freony ve sprejích nahradil dusík. Ozónovou vrstvu ale v dnešní době ničí i rostoucí letecká doprava.

.

Zdravotní rizika UV záření

Ozónová vrstva v atmosféře filtruje škodlivé ultrafialovézáření, které známe jako UV-B a UV-C. V místech, kde je ozónová díra, ale tento filtr nefunguje. Větší intenzita UV záření pak může vést k poškození zraku, rakovině kůže nebo celkovému snížení imunity. Jako prevence slouží kvalitní sluneční brýle, ochranné krémy, a především přiměřený pobyt na sluníčku.

Dobrá zpráva: Ozónová díra se nejspíš postupně zaceluje

Velikost ozónové díry nad Antarktidou se pravidelně měří. Ještě v roce 2000 se odhadovala na 28 milionů čtverečních kilometrů, v roce 2015 se ale zmenšila o celou sedminu. Vliv na zmenšování a celkové zacelování díry mají nižší hodnoty atmosférického chloru, který k rozkladu ozónu přispívá. Tímto tempem by se měla ozónová díra nad jižním pólem zacelit někdy okolo roku 2060. Montrealský protokol nám tak ukazuje, že globální iniciativy na ochranu životního prostředí můžou opravdu pomoct.

Sluneční energie má zářivou budoucnost. Když si fotovoltaický systém pořídíte, investice se vám může vrátit už za 7 let. Díky dotacím vás nemusí vyjít na víc než 81 000 korun, některé typy fotovoltaických systémů vám přitom můžou ušetřit až 19 500 korun ročně. Nebojte se ani papírování, všechno vyřídíme za vás.