E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co je ozónová díra?

Životní prostředí
  • Ozónová díra je narušená část ozónové vrstvy v atmosféře nad Arktidou i Antarktidou.
  • Vznik ozónové díry způsobilo velké množství chloru a bromu v ovzduší.
  • Ozónová díra propouští za zem ultrafialové záření, které znamená pro lidi i zvířata velké zdravotní riziko.
  • Podle posledních výzkumů se ozónová díra postupně zaceluje.

Jev ozónové díry je sledován od 80. let minulého století, kdy ji vědci poprvé objevili nad Antarktidou. Dlouhodobé oslabování ozónové vrstvy pozorovali ale už v 60. letech. Tenčí ozónová vrstva byla v devadesátých letech minulého století pozorována také nad severním pólem. Ozón v atmosféře poškozují molekuly chloru a bromu, jež mimo jiné pocházejí z chemických látek – takzvaných chlor-fluorovaných uhlovodíků. Ty se už od 30. let minulého století používají například jako hnací plyny ve sprejích nebo jako chladivo v ledničkách a klimatizacích – jde o známé freony.

V roce 1987 byl vydán Montrealský protokol, který v zájmu lidského zdraví a ochrany životního prostředí omezuje používání látek, jež přispívají k poškozování ozónové vrstvy. V chladicí technice se nyní používají chemicky méně agresivní chladiva, freony ve sprejích nahradil dusík. Ozónovou vrstvu ale v dnešní době ničí též rostoucí letecká doprava.

Zdravotní rizika UV záření

Ozónová vrstva v atmosféře působí jako filtr škodlivého ultrafialového (UV-B a UV-C) záření. Při vzniku ozónové díry ale tento filtr přestává fungovat. Právě UV záření může ve větší intenzitě způsobit poškození zraku, rakovinu kůže nebo celkové snížení imunity. Jako prevence slouží kvalitní sluneční brýle, ochranné krémy, a především přiměřený pobyt na sluníčku.

Dobrá zpráva: Ozónová díra se nejspíš postupně zaceluje

Různá měření velikosti ozónové díry probíhají nezávisle na sobě a zjišťují její aktuální stav. Ještě v roce 2000 se její velikost odhadovala na 28 milionů čtverečních kilometrů, v roce 2015 se však zmenšila o celou sedminu. Zmenšování a celkové zacelování díry je přičítáno snížení hodnot atmosferického chlóru, který k rozkladu ozónu přispívá. Úplně by se při zachování stejného tempa obnovy měla ozonová díra nad jižním pólem zacelit někdy okolo roku 2060. Montrealský protokol je tak případem toho, že globální iniciativy pro ochranu životního prostředí mohou úspěšně fungovat.

Spočítejte si kolik můžete s vlastním solárním systémem ušetřit. Navrhneme vám solární systém na míru, nainstalujeme jej a navíc vám pomůžeme se získáním dotace až 170 000 Kč.

Zeptejte se nás

Vaše dotazy nás zajímají a naši specialisté Vám rádi zdarma a nezávazně poradí.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.