E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Patří do programu Nová zelená úsporám dotace na fotovoltaiku?

Elektřina Fotovoltaika Moderní technologie Investice Rodinný rozpočet
  •  Vlastníci rodinných domů mohou žádat o dotace na instalaci fotovoltaických systémů.
  •  Program Nová zelená úsporám podporuje fotovoltaiku i solární termické systémy.

Program Nová zelená úsporám na rok 2016 poskytuje dotace na instalaci fotovoltaických systémů do dokončených nebo rozestavěných rodinných domů a novostaveb.

Žádost o dotaci lze jednoduše podat i při stavbě domu, a to před kolaudací. Pro vyplacení dotace po realizaci instalace fotovoltaiky musí být daný objekt zapsán v katastru nemovitostí.

Spočítejte si kolik můžete s vlastním solárním systémem ušetřit. Navrhneme vám solární systém na míru, nainstalujeme jej a navíc vám pomůžeme se získáním dotace až 170 000 Kč.

Dotace na fotovoltaiku je možné využít na:

  • Fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem 
  • Solární fotovoltaické systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016
  • Fotovoltaiku bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků, kde nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp (kilowatt-peak znamená maximální výkon za standardních testovacích podmínek) nebo akumulace elektrické energie v bateriích

Dotace na fotovoltaiku (FV) přehledně v tabulkách

Podoblast podpory

Typ systému

Podpora

C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000 Kč

C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000 Kč

C.3.5

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70 000 Kč

C.3.6

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100 000 Kč

Na všechny systémy lze ještě navíc čerpat dotaci v Podoblasti C.5, jde o podporu na zpracování odborného posudku, která činí 5 000 Kč.

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

[%]

≥ 50

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému

[l.kWp-1]

≥ 80

V tomto případě lze využít i stávající zásobník tepla, pokud podporuje instalovaný systém.


Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6:

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.4

C.3.5

C.3.6

Celkový využitelný energetický zisk ze systému 

Qss.u [kWh.rok-1]

≥ 1 700

   ≥ 1 700

≥ 3 000

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

      70

     70

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Povinná

Možná

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp -1]

80

-

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

-

Možná

Povinná

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh.kWp -1]

-

1,75

1,75

Poslední kolonkou v tabulce je Minimální měrná kapacita akumulátorů. Podle metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů lze pro podoblasti podpory C.3.5 a C.3.6 uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh/kWp. Velikost baterie přitom závisí na jejím typu. Pro více cyklové je proto možné počítat s 1,25 kWh/kWp, u nízko cyklových je nutné počítat 1,75 kWh/kWp.