E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Patří do programu Nová zelená úsporám dotace na fotovoltaiku?

Elektřina Fotovoltaika Moderní technologie Investice Rodinný rozpočet
  •  Vlastníci rodinných domů mohou žádat o dotace na instalaci fotovoltaických systémů.
  •  Program Nová zelená úsporám podporuje fotovoltaiku i solární termické systémy.

Program Nová zelená úsporám nabízí dotace na instalaci fotovoltaických systémů do dokončených nebo rozestavěných rodinných domů a novostaveb. Žádost o dotaci lze jednoduše podat i při stavbě domu, a to před kolaudací. Pro vyplacení dotace po realizaci instalace fotovoltaiky musí být daný objekt zapsán v katastru nemovitostí.

Sluneční energie má zářivou budoucnost. Když si fotovoltaický systém pořídíte, investice se vám může vrátit už za 7 let. Díky dotacím vás nemusí vyjít na víc než 81 000 korun, některé typy fotovoltaických systémů vám přitom můžou ušetřit až 19 500 korun ročně. Nebojte se ani papírování, všechno vyřídíme za vás.

Dotace na fotovoltaiku je možné využít na:

  • Fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem 
  • Fotovoltaiku bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků, kde nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp (kilowatt-peak znamená maximální výkon za standardních testovacích podmínek) nebo akumulace elektrické energie v bateriích

Dotace na fotovoltaiku (FV) přehledně v tabulkách

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [kč/dům nebo byt]
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1 55 000
C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 70 000
C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok 100 000
C.3.7 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh/rok 150 000
C.3.8 FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000
C.3.9 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok 80 000

Na všechny systémy lze ještě navíc čerpat dotaci v Podoblasti C.5, jde o podporu na zpracování odborného posudku, která činí 5 000 Kč.

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

[%]

≥ 50

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému

[l.kWp-1]

≥ 80

V tomto případě lze využít i stávající zásobník tepla, pokud podporuje instalovaný systém.


Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6:

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.4

C.3.5

C.3.6

Celkový využitelný energetický zisk ze systému 

Qss.u [kWh.rok-1]

≥ 1 700

   ≥ 1 700

≥ 3 000

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

      70

     70

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Povinná

Možná

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp -1]

80

-

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

-

Možná

Povinná

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

[kWh.kWp -1]

-

1,75

1,75

Poslední kolonkou v tabulce je Minimální měrná kapacita akumulátorů. Podle metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů lze pro podoblasti podpory C.3.5 a C.3.6 uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh/kWp. Velikost baterie přitom závisí na jejím typu. Pro více cyklové je proto možné počítat s 1,25 kWh/kWp, u nízko cyklových je nutné počítat 1,75 kWh/kWp.