Jak může ekologie šetřit peníze

  1. Ekologické jsou v konečném důsledku také úspory energií.  
  2. Ekologie tedy pomáhá lidem šetřit peníze.

Ekologie začíná tříděním odpadu a recyklací

Průměrný obyvatel České republiky vyprodukuje ročně 150 až 200 kilogramů odpadků. Občas prostě něco vyhodit musíme, naštěstí ekologie má svoje místo ve většině domácností. Přes 70 % obyvatel České republiky třídí odpady do barevných veřejných kontejnerů a soudě podle celoevropského srovnání, jsme vzorným příkladem separace některých plastů - hlavně PET lahví.

Z recyklace neboli opětovného využití odpadů těží celá společnost. Tříděním skla, papíru, nápojových kartonů a dalších zbytků ušetří Česká republika množství energie, které přibližně odpovídá spotřebě 260 000 domácností. Ekonomický přínos ekologie je tím pádem obrovský. Každoroční úspory za energie dosahují díky separaci odpadů řádově miliardových částek.

Ekologické domy skoro nepotřebují vytápění

Chraňme přírodní zdroje rozumnou spotřebou energií a ulehčíme svému domácímu rozpočtu. Mezi vrcholy vodohospodářské ekologie patří systémy na dešťovou vodu, které seříznou účet za vodné až na polovinu. Dalším řešením jsou spořiče (perlátory), jež zachovávají intenzitu mytí a koupání, ale snižují spotřebu životadárné tekutiny až o 3/4. Ovšem nejcitelnější průsečík ekologie a finančních úspor najdeme při vytápění.

Kondenzační kotel dokonale využívá teplo, vznikající spalováním plynu. Při vysoké spotřebě vrátí svoji pořizovací cenu do 7 let, jakožto další díl ve skládačce domácí ekologie. Komplexnějším řešením jsou takzvané pasivní domy, které spojují pokročilé konstrukční prvky, zateplení, systém automatického větrání a rekuperace tepla, při které využívají veškerou uvolněnou tepelnou energii z vaření, spotřebičů i obyvatel. Ekologie v podání moderních architektů a stavařů snižuje účet za vytápění o více než 90 %, ve velkém rodinném domě běžně na 4 000 Kč ročně.

Ekologické žárovky spotřebují 4krát méně peněz

Osvětlovací technologie procházejí fascinujícím vývojem. Tradiční wolframovou žárovku vystřídaly nejdříve halogenové, potom takzvané úsporné (kompaktní) zářivky a nyní nejvyspělejší LED žárovky. V následující tabulce srovnáváme různé typy osvětlení a zjišťujeme, že LED žárovka spotřebuje zhruba 7krát méně energie a 4krát méně peněz než její wolframová předchůdkyně, při stejném světelném toku.

Typ osvětlení Typ osvětlení
Typ osvětlení
Typ osvětlení
Typ osvětlení
Tradiční 15 Kč 1 000 hod. 60 W 2 674 Kč
Halogenová 85 Kč 2 000 hod. 40 W 2 117 Kč
Tzv. úsporná 139 Kč 8 000 hod. 15 W 913 Kč
LED žárovka 250 Kč 15 000 hod. 9 W 631 Kč

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat

Kolik peněz a energie ušetří třídění odpadu

Recyklování a ochrana životního prostředí jsou dnes již součástí běžného života.
Víc najdete tady

Kde probíhá výkup a recyklace skla

Recyklace skla zřejmě nemá omezení.
Víc najdete tady

Co je bioodpad a jak ho třídit

Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad.
Víc najdete tady