Za co se platí ekologická daň?

  1. Stát a územní samosprávné celky vybírají poplatky, které dostaly lidové označení ekologická daň.
  2. Ekologická daň neexistuje. Nejde o právní termín, lidově se takto označují různé poplatky pro firmy či domácnosti u těch činností, které jsou nějak spojené se zátěží pro životní  prostředí.

Ekologická daň za znečištění vody, zatížení půdy a vzduchu

Za vypouštění odpadů do kanalizace platíme stočné podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (§ 20). Některé domácnosti tuhle položku řešit nemusejí, protože mají jímku (žumpu), septik, anebo nejlépe svoji vlastní čističku. Jakási „ekologická daň“ je dále vybíraná za znečišťování povrchových a podzemních zdrojů vody podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 88-až 100).

Zvláštní poplatek odvádějí také společnosti, těžící přírodní bohatství z hlubin země. Obvodní báňský úřad od nich inkasuje „ekologickou daň“ podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (§ 32a). Co když chceme postavit dům na místě, kde rostou plodiny nebo pobíhají hospodářská zvířata? Kvůli vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu přijde „ekologická daň“ podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (§ 11).

Další speciální poplatek odvádějí podniky a instituce, které vypouštějí do ovzduší významné množství emisí spalováním paliva v kotli, motoru, plynové turbíně, spalovně, kompostárně nebo výrobně. Naštěstí majitelé domácích kotlů či zahradních kompostů jsou ušetření. Podrobnosti stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (§ 15).

Ekologická daň z elektřiny a zemního plynu

Energii získáváme především z nerostného bohatství, které samozřejmě není obnovitelné. K odpovědnějšímu životnímu stylu jsme motivováni cenovými regulacemi. Benzín a naftu zatěžují evropské státy řadou poplatků, které by se také daly označit za „ekologickou daň“.

Elektřinu dokážeme vyrábět prostřednictvím obnovitelných zdrojů, například ze sluneční energie. Ale zatím stále ještě spoléháme především na uhlí. Připomínkou je daň z elektřiny neboli „ekologická daň“ podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (část 47.). Podobný poplatek zatěžuje také spotřebu zemního plynu (tamtéž, část 45.), pokud není odběratelem například domácnost.

Ekologická daň za likvidaci autovraků

Asi nejčastěji se termínem ekologická daň označují poplatky spojené s likvidací autovraků. „Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel (…) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků,“ říká zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 37e). Patří sem staré osobní nebo nákladní automobily, nikoli motocykly, autobusy ani přípojné vozíky.

Neplaťte za energii víc, než musíte 

U nás můžete ušetřit i tisíce korun ročně. Vybereme pro vás ideální tarif, pomůžeme vám s přechodem k nám a zařídíme samozřejmě i veškerou administrativu.

Více informací

Mohlo by vás také zajímat

Jak vypadá provoz energeticky úsporné domácnosti?

Za energeticky úspornou domácnost můžeme považovat takovou, která energiemi zbytečně neplýtvá a využívá co nejvíce možností, jak ušetřit.
Víc najdete tady

Jak ušetřit za energie v domácnosti?

Nejvyšší položkou v nákladech na energie v domácnosti je vytápění.
Víc najdete tady

Jak ušetřit za energie během zimy?

Během zimních měsíců znatelně narůstá spotřeba energií v domácnosti.
Víc najdete tady