E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jaký je rozdíl mezi tříděním a recyklací?

Odpad Životní prostředí Česká republika
 • Tříděním se myslí záměrné odlišování obalů a dalších věcí v odpadu.
 • Třídí se většinou podle materiálu, ze kterého je daná věc vyrobená.
 • Recyklace je technologický proces přeměny odpadu na surovinu nebo produkt, ze kterého se pak vyrábí něco dalšího.

Třídění zpravidla předchází recyklaci. To ale bohužel neznamená, že všechen vytříděný odpad se taky zrecykluje. V České republice máme v recyklaci stále ještě mezery.

Co v Česku sice vytřídíme, ale většinou nerecyklujeme?

 • Nápojové kartony – tvoří je několik vrstev, ale my z nich dokážeme recyklovat jen papír.
 • PET lahve – třídit je umíme, ale recyklovaný materiál na výrobu nových zatím sami produkovat nezvládáme.
 • Oblečení – plně zrecyklovat textilie ještě neumíme. Naštěstí ale přibývá způsobů, jak je udržujeme v oběhu a znovu využíváme.

Na druhé straně pak stojí materiály a výrobky, jako jsou třeba plechovky od nápojů. Hliník jde totiž recyklovat dobře, ale zatím se ho u nás nedaří moc třídit.

„Třídění za jedna, z recyklace propadáme

Tento titulek článku na webu městské části Praha 7 vystihuje, jak si Česká republika vede. Na barevné kontejnery pro třídění jsme si zvykli rychle a rádi. Koneckonců tím snížíme množství směsného odpadu, který se nám doma hromadí. Je to praktické a některé obce tento postup i odměňují slevou na poplatku za komunální odpad.

S recyklací už to taková sláva není. Něco se daří lépe – zpracování papíru a skla –, něco hůř – plasty nebo textil. S recyklací některých materiálů jsme dokonce úplně na začátku. To se týká třeba právě zmiňovaného hliníku.

Aby se recyklace vyplatila firmám, musí pro ně stát vytvořit správné podmínky:

 • Ssnížit sazbu DPH,
 • víc zdanit používání takzvaných primárních – nerecyklovaných – surovin,
 •  a dávat přednost recyklovaným výrobkům a surovinám ve veřejných zakázkách,
 • podpořit recyklaci v dotačních programech,
 • zapracovat recyklované materiály do technických norem,
 • uspořádat osvětovou kampaň zaměřenou na recyklaci,
 • vytvořit a distribuovat propagační materiály o uplatnění recyklovaných surovin.

Záleží vám na životním prostředí? Začnete využívat zelenou elektřinu od E.ONu. Zelená elektřina je vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů primárně od českých výrobců. A navíc je o deset procent levnější, takže s elektřinou z obnovitelných zdrojů dokonce ušetříte!