Co je ekologická stopa

  1. Jde o hypotetickou jednotku, která porovná činnost člověka a její dopad na ekosystém planety a trvalou udržitelnost.
  2. Určuje, kolik metrů čtverečních povrchu planety člověk potřebuje pro svůj život a různé činnosti.
  3. Ideální je co nejnižší ekologická stopa lidské činnosti.

Proč je to důležité

Nejen běžní občané, ale hlavně firmy, různé organizace, lokální a regionální samosprávy nebo státy využívají výpočty ekologické stopy ke směřování svého udržitelného rozvoje. Díky tomu můžeme zjistit, jaké činnostichování člověka nejvíce zatěžují naši planetu. Na základě těchto poznatků pak mohou přijít omezení, změna výroby nebo územního rozvoje.

Budeme vaším spolehlivým dodavatelem

Jsme tu pro všechny, kdo chtějí mít jistotu spolehlivé dodávky elektřiny a plynu. S přechodem k nám vám pomůžeme a zařídíme i veškerou potřebnou administrativu. Tak pojďme na to! 

Co je dobré vědět

Jde o výsledek obtížného výpočtu v kategoriích potravin, bydlení, dopravě a zboží a služeb. Ekologická stopa stoupá plýtváním, množství spalování fosilních paliv, využitím automobilů a dalších projevů lidské činnosti.

Ekologická stopa zohledňuje:

  • pozemské plochy, které využíváme,
  • lidskou spotřebu,
  • přírodní zdroje,
  • průmyslové znečištění. 

Každému člověku ročně náleží asi 1,8 globálních hektarů rozlohy zeměkoule, aby se mohl náš ekosystém stále obnovovat. Ekologická stopa průměrného Čecha ale dosahuje až 4,8 gha, což je důsledek 3x vyšších nároků.

Co můžete udělat hned

Mohlo by vás také zajímat

Jak zabránit vzlínání vlhkosti do stěn domu
Vlhkost se nejčastěji týká starých domů, může se ale objevit i u novostaveb.
Víc najdete tady
Co je pasivní dům
Pasivní dům je stavba, která splňuje přísná kritéria energetických úspor při provozu domu.
Víc najdete tady
Jaké jsou dotace na stavbu pasivního domu
Na výstavbu energeticky úsporného rodinného domu můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Víc najdete tady