Co je ozónová díra?

  1. Ozónová díra je narušená část ozónové vrstvy v atmosféře nad Arktidou a Antarktidou.
  2. Za vznikem ozónové díry stojí velké množství chloru a bromu v ovzduší.
  3. Ozónovou dírou na zem proniká ultrafialové záření, které pro lidi i zvířata představuje velké zdravotní riziko.
  4. Podle posledních výzkumů se ozónová díra postupně zaceluje.

Vědci se ozónovou dírou zabývají od 80. let minulého století, kdy ji poprvé objevili nad Antarktidou. Dlouhodobé oslabování ozónové vrstvy ale pozorovali už o 20 let dřív. Tenčí ozónová vrstva nad severním pólem se pak objevila na konci tisíciletí. Ozón v atmosféře narušují molekuly chloru a bromu. Ty mimo jiné pocházejí z chemických látek, takzvaných chlor-fluorovaných uhlovodíků, které se už skoro 100 let používají například jako hnací plyny ve sprejích nebo jako chlazení v ledničkách a klimatizacích. Možná je znáte jako freony.

Používání látek, které k poškozování ozónové vrstvy přispívají, od roku 1987 omezuje Montrealský protokol. Pomáhá tak chránit lidské zdraví i životní prostředí. V chladicí technice se začaly používat méně agresivní látky, freony ve sprejích nahradil dusík. Ozónovou vrstvu ale v dnešní době ničí i rostoucí letecká doprava.

Dobrá zpráva: Ozónová díra se nejspíš postupně zaceluje

Velikost ozónové díry nad Antarktidou se pravidelně měří. Ještě v roce 2000 se odhadovala na 28 milionů čtverečních kilometrů, v roce 2015 se ale zmenšila o celou sedminu. Vliv na zmenšování a celkové zacelování díry mají nižší hodnoty atmosférického chloru, který k rozkladu ozónu přispívá. Tímto tempem by se měla ozónová díra nad jižním pólem zacelit někdy okolo roku 2060. Montrealský protokol nám tak ukazuje, že globální iniciativy na ochranu životního prostředí můžou opravdu pomoct.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat

Jaké využití má sluneční energie v domácnosti?

Sluneční energie je obnovitelný zdroj, který domácnosti mohou využít k výrobě elektřiny nebo tepla.
Víc najdete tady

Hybridní solární elektrárny ve firmách. Mají smysl?

Hybridní solární elektrárna se může hodit hlavně pro drobnější provozy. Dobře poslouží třeba na horských chatách, penzionech a tak dále.
Víc najdete tady

Je možné ve firmě ohřívat vodu fotovoltaikou?

Solární elektřinu můžete využít dvěma způsoby: k napájení spotřebičů a strojů, nebo k ohřevu užitkové vody.
Víc najdete tady