Jaké výhody má ekologické zemědělství?

  1. Ekologické zemědělství klade důraz na zachování přírodních koloběhů.
  2. Dává přednost kvalitě produkce před její kvantitou.
  3. Obecně se vyznačuje etickým přístupem ke zvířatům, životnímu prostředí a udržení biodiverzity.

Ekologické zemědělství klade důraz na úrodnostní vlastnosti půdy, respektování přirozeného přírodního koloběhu, potřeb zvířat a celkovou šetrnost k přírodě. Nepoužívá umělá hnojiva, chemické postřiky ani hormony. Jde o systém hospodaření, který například k redukci plevelů, škůdců a chorob zakazuje používání syntetických pesticidů. Stejně tak přistupují ekologičtí zemědělci k hnojení půdy, a využívají tak pouze organická hnojiva (hnůj, močůvka). Syntetická dusíkatá hnojiva a lehce rozpustná fosforečná hnojiva, která se v zemědělství běžně užívají, jsou v ekologickém zemědělství zcela zakázána. Produkty ekologického zemědělství se označují jako „biopotraviny“. Od roku 1994 je ekologické zemědělství součástí politiky udržitelného rozvoje Evropské unie.

Ekologické zemědělství v České republice je chráněno zákonem č. 242/2000 Sb. Jeho produkty u nás označuje štítek „produkt ekologického zemědělství“. Česká republika však stále patří mezi země, kam je velké množství biopotravin hojně dováženo ze zahraničí.

Výrobci biopotravin a ekologičtí zemědělci musejí být registrováni na Ministerstvu zemědělství a podléhají pravidelným kontrolám kontrolních organizací. Ministerstvo zemědělství je také garantem pro dodržování pravidel ekologického zemědělství v národní i evropské legislativě. Ekologičtí zemědělci mají nárok na národní dotaci v programu Rozvoj venkova. 

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat

Jaké využití má sluneční energie v domácnosti?

Sluneční energie je obnovitelný zdroj, který domácnosti mohou využít k výrobě elektřiny nebo tepla.
Víc najdete tady

Hybridní solární elektrárny ve firmách. Mají smysl?

Hybridní solární elektrárna se může hodit hlavně pro drobnější provozy. Dobře poslouží třeba na horských chatách, penzionech a tak dále.
Víc najdete tady

Je možné ve firmě ohřívat vodu fotovoltaikou?

Solární elektřinu můžete využít dvěma způsoby: k napájení spotřebičů a strojů, nebo k ohřevu užitkové vody.
Víc najdete tady