E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Proč je skládkování odpadů škodlivé?

Odpad Životní prostředí Zákony Veřejný sektor Česká republika
  • Skládky vyprodukují víc CO2 než těžký průmysl. Uvolňuje se z nich do ovzduší metan.
  • Na časté hašení požárů se spotřebují miliardy litrů vody. Kvůli prosakování se pak znečišťuje pitná voda.
  • Na skládkách u nás končí skoro polovina komunálního odpadu, většina z něj je přitom recyklovatelná.

V množství odpadu, které odvážíme na skládky, máme ještě co dohánět. Takto jsme si stáli v roce 2017 ve srovnání s dalšími zeměmi Evropy. Čísla uvádí, kolik procent komunálního odpadu celkem skončí na skládkách:

Země Procento odpadů končící na skládce
Německo 1 %
Rakousko 2 %
Slovinsko 13 %
Velká Británie 17 %
Estonsko 20 %
Francie 22 %
Průměr EU 24 %
Polsko 42 %
Česko 49 %
Maďarsko 49 %
Slovensko 61 %
Chorvatsko 76 %

Problém „slepice, nebo vejce

Kritici důslednější recyklace odpadu argumentují, že na to v České republice nejsme technologicky připravení. Podle nich by to stálo spoustu peněz. Odvézt odpad na skládku je prostě levnější, než ho recyklovat. To je taky největší překážkou pro firmy, které o podnikání v recyklaci přemýšlí.

Vláda teď navíc prosazuje nový zákon o odpadovém hospodářství, který by zákaz skládkování recyklovatelných materiálů odsunul až na rok 2030. Ruku v ruce s tím by pak měla jít státní podpora recyklace a využití recyklovaných surovin – ať už jde o úlevy na daních, investiční pobídky a dotace nebo vzdělávání veřejnosti.

Často nelegální byznys

Nelegální nakládání s odpadem patří v mezinárodním měřítku k jedné z nejrozsáhlejší oblastí kriminality. Zisky tady totiž dosahují miliard korun, zatímco pokuty se pohybují v řádu desítek milionů.

Podvody s odpady mívají různou podobu. Na skládky se ukládá cokoli, často i nebezpečný nebo toxicky odpad. Provozovatel skládky si bere peníze rovnou do kapsy, platby jsou bez evidence, a hora odpadu se rozrůstá. Nebo skládkaři prohlásí odpad za takzvané technické zabezpečení skládky, ze kterého se žádné poplatky neplatí.

Záleží vám na životním prostředí? Začnete využívat zelenou elektřinu od E.ONu. Zelená elektřina je vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů primárně od českých výrobců. A navíc je o deset procent levnější, takže s elektřinou z obnovitelných zdrojů dokonce ušetříte!