E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co nevylévat do odpadu ve dřezu?

  • Do výlevky dřezu by se neměl dostat tuk, kávová sedlina nebo jiný zbytkový materiál z přípravy jídel.

  • Postupně by totiž došlo k ucpání, splašky by se vraceli odpadovou trubicí zpět, vznikl by zápach a odpadní trubice by časem skončila mimo provoz.

  • Příliš se nedoporučuje ani používání drtičů kuchyňského odpadu.

  • Jako prevence poslouží pravidelná údržba a dodržování několika pravidel.

Výlevka ve dřezu se často ucpává kvůli nešetrnému zacházení a zanedbání údržby. Častými nešvary v kuchyni je vylévání kávové sedliny (kterou je vhodnější spláchnout do WC), vylévání tuků po smažení a kousků jídla, které se v potrubí usazují. Výlevka ve dřezu by měla být chráněna sítkem, jež zabraňuje průchodu větších kusů jídelního odpadu.

Zbytky jídla v kanalizaci se dostávají do kanálů, kde navíc živí potkany. Tuk zbylý po smažení by se do výlevky neměl dostat už vůbec. Odpadní tuky z domácnosti by se správně měly shromažďovat a ve větším množství poté vždy dopravit do sběrného dvora. Příliš se nedoporučuje ani používání drtičů kuchyňského odpadu, které jsou přímo napojené na výlevku. Ty zbytky jídel sice rozdrtí, ale tuky ve vodě stejně zůstanou a mohou ucpávat odpadní potrubí.

Co udělat s běžným kuchyňským odpadem:

Odpad Likvidace
Tuky Vylít například do staré PET lahve a umístit do směsného odpadu nebo na ekodvůr
Kávová sedlina Do směsného odpadu nebo na kompost
Zbytky jídel Do směsného odpadu

Kromě dodržování výše zmíněných pravidel je vhodná pravidelná údržba. Dřez, který se čistí po umývání nádobí, sice může vypadat udržovaně, ale zásadní je výlevka a odpadová trubice. Doporučuje se ji jednou za měsíc prolít horkou vodou a chemickým přípravkem na odmaštění a odstranění nečistot. Ovšem začít tuto metodu používat, až když se ukáže problém, často nestačí.