E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak se staví domy ze slámy?

  • Slaměný dům je ekologický, levný a život v něm je zdravý.
  • Konstrukce těchto domů je tvořena pouze z balíků slámy nebo ze dřeva, základ je často podobný jako u běžné dřevostavby.
  • Slaměné domy jsou snadno recyklovatelné a ekologické.
  • Na trhu najdete i různé stavební materiály na bázi slámy, jako jsou třeba Ekopanely.

Obilná sláma se stále častěji uplatňuje jako ekologicky šetrný stavební materiál. Její hlavní výhodou je zejména nízká cena, dobré tepelně-izolační vlastnosti a jednoduchá recyklace. Domy postavené ze slámy jsou ekologické a v kombinaci s hliněnými omítkami nabízejí i velmi příjemné vnitřní mikroklima. Stavby ze slámy však mají i své drobné nevýhody.

Základem je zpravidla dřevěný skelet

Sláma sama o sobě zpravidla není nosný materiál. Domy ze slámy se staví tak, že se nejdříve zkompletuje skelet ze dřeva a sláma se poté použije jako izolační výplň stěn. Stěny často pokrývá z vnější i vnitřní strany nanesena omítka z hlíny a slámové řezanky.

Nevýhodou slaměných domů může být velký podíl ruční práce na stavbě a vysoké nároky na dobré počasí. Stavět domy ze slámy je poměrně pracné, dům by přitom měl být postaven rychle, aby se snížilo riziko možného zvlhnutí hrubé stavby.

Sláma má tepelně izolační vlastnosti

Balíky slámy mají velmi dobré izolační vlastnosti, a to jak pro udržení tepla, tak pro izolaci hluku. Velké riziko zde představuje vlhko, které může postupně narušit celou stavbu. Proto je důležité pečlivě vyřešit všechny svody dešťové vody. V případě, že balíky z nějakého důvodu navlhnou, je nutné vlhké kousky okamžitě vyměnit za nové.

Pojďte s námi změnit svět. Soutěž E.ON Energy Globe každoročně oceňuje nejlepší projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu i energii. Můžete v ní hlasovat a vyhrát hodnotné ceny, anebo rovnou přihlásit nějaký svůj projekt. Více na webu E.ON Energy Globe.

Mýty o požárech a hlodavcích

Se slaměnými domy jsou často spojeny mýty o vysokém počtu hlodavců a nebezpečí požárů. Vzhledem k tomu, že je sláma tvořena celulózou, kterou hlodavci neumějí strávit, je sláma samotná příliš nepřitahuje, nebezpečí však představují zbytková zrna.

Slaměné domy jsou také často a mylně spojovány s nebezpečím požárů. Slisované balíky ale obsahují pouze minimum vzduchu a při případném požáru jen doutnají. K vyšší požární odolnosti přispívá též vrstva hliněných omítek na slaměných stěnách.

Popularity slámy jako stavebního materiálu si začínají všímat i výrobní firmy. Na trhu tak nejdete různé slaměné materiály. Příkladem jsou třeba Ekopanely – panely ze slisované slámy a papíru. Z nich už se v Česku řadu let staví půdní vestavby nebo i celé domy.

Výhody a nevýhody domů ze slámy:

+ Zdravé a netradiční bydlení,
+ nízká zátěž pro životní prostředí – dům je zpravidla dobře recyklovatelný,
+ svépomocí postavený slaměný dům může být levný.

Velké nároky na ruční práci při stavbě,
složitější výstavba,
slámu je většinou nutné znovu nabalíkovat pod vyšším tlakem, v některých oblastech může být slámy i nedostatek.