Kolik energie a peněz ušetří recyklace?

  1. Recyklace šetří v širokém měřítku jak přírodní, tak i finanční zdroje.
  2. Je ekonomicky výhodné redukovat směsný odpad, za jehož skládkování jinak musí obec utrácet veřejné finance.

Recyklace dává zelenou úsporám

Většina obyvatel České republiky třídí aspoň některé odpady – obvykle papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Prostřednictvím speciálních barevných kontejnerů ušetříme tolik energie, kolik během roku spotřebuje asi 260 000 průměrných domácností. Díky recyklaci můžeme významně ovlivnit i kvalitu ovzduší. Tříděním odpadu a jeho následným zpracováním ušetříme takové množství kysličníku uhličitého, kolik ho v tuzemsku vyprodukuje přibližně 10 % aut. V kontextu Evropské unie dosahuje tuzemská recyklace nadprůměrně dobrých výsledků, ale mezery máme například v oblasti bioodpadů a obecně prevence.

Pokud vás zajímá, jakou částku zaplatí 260 tisíc domácností za energie, můžeme provést alespoň orientační propočet. Na vytápění a ohřev vody spotřebuje běžný rodinný dům asi 30 megawatthodin (MWh) ročně, přičemž nejoblíbenějším tuzemským palivem je zemní plyn. Počítejme s průměrným vyúčtováním 42 000 Kč. Na svíceníelektrospotřebiče přidejme dalších asi 12 000 Kč. Výsledek vynásobíme uvedeným počtem domácností a dostáváme řádově několikamiliardovou částku! Ovšem váš vlastní účet za energie ovlivňuje samozřejmě také svobodně vybraný dodavatel.

Recyklace šetří energii i stromy

Víte, že jeden vzrostlý listnatý strom vyprodukuje až 1 000 litrů kyslíku denně, čímž obohatí ovzduší pro dýchání přibližně 3 lidí? V České republice zachrání recyklace řádově miliony stromů a ušetří desítky km2 přírodní krajiny ročně. Znovu můžete použít papír, plasty, sklo, nápojové kartony, stavební odpad, pneumatiky a další suroviny, které díky recyklaci spotřebují méně energie a nejsou ani tak finančně nákladné jako zcela nová výroba z přírodních zdrojů. Navíc pokud pečujeme o životní prostředí, nemusíme investovat peníze do jeho nápravy.

Pokračujme dalšími konkrétními čísly. Například jedna tuna vytříděného papíru uspoří zhruba 50 % energie a 100 000 litrů vody, které bychom potřebovali při výrobě papíru jenom ze dřeva. Recyklací PET lahví zase ušetříme významné množství ropy. Jak jsme na tom s kovy? Výroba jedné tuny železa z jeho šrotu ušetří například 630 kilogramů černého uhlí. Při opětovném zpracování skla dochází k jeho přetavení a následné výrobě, přičemž je spotřebováno o 40 % méně energie. Recyklace šetří také peníze, ale nejlepší samozřejmě je, když snižujeme svoji spotřebu a žádný odpad nevytváříme.


  1. Zajímavost ze zahraničí: Skupina měst kolem severoitalského Turína snížila během 2 let produkci směsného komunálního odpadu o 40 % a přibližně o stejnou hodnotu zvýšila recyklaci. Dosáhla toho osvětou a systematickým sběrem. Celý region lidnatý asi jako Ostrava díky recyklaci ušetří řádově miliony eur (desítky milionů českých korun) ročně, které by jinak stálo skládkování.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat

Nepřetápějte zbytečně

Mnoho z nás vytápí domov na zbytečně vysokou teplotu. Kvůli tomu za topení víc utratíme a navíc to není ani zdravé.
Víc najdete tady

Pozor na okna a dveře

Starými okny a dveřmi z domu uniká velké množství tepla – klidně i 40 %.
Víc najdete tady

Zvažte vytápění tepelným čerpadlem

Jedním z nejúspornějších zdrojů tepla je tepelné čerpadlo – dokáže vyrobit několikrát víc tepla, než kolik spotřebuje elektřiny. Úspora je to velká, třeba i téměř 40 000 Kč ročně.
Víc najdete tady