E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Hodí se domácí čistička odpadních vod i na chatu či chalupu?

Chytrá domácnost Kutil Moderní technologie
  • Domácí čističku odpadních vod (ČOV) lze většinou využít i pro rekreační objekty.

  • Některým čističkám ale prospívá spíš pravidelný přísun odpadní vody.

  • ČOV nahradí kanalizaci a není třeba ji vyvážet jako septik.

  • Navíc je ČOV ekologickým řešením – vyčištěnou vodu je možné nechat třeba vsakovat.

Vyřešit situaci s odpadní vodou na chatě nebo chalupě pomůže čistička odpadních vod. Vzhledem k požadavku na nepravidelné fungování (rekreační objekty jsou nejčastěji využívány sezónně) je ale důležité zvolit vhodný typ. Vzhledem k použité technologii (čistění pomocí aerobních bakterií) totiž spousta domácích čistíren lépe pracuje s pravidelným přísunem odpadní vody, který bakterie v zásobníku „krmí“.

V každé domácnosti je možné najít spoustu možností pro úsporu energií. Jak jste na tom u vás? Stáhněte si naši brožuru Úsporná domácnost a podívejte, kde a jak můžete doma šetřit elektřinu, plyn i teplo.

V případě sezónního využívání ČOV se doporučují typy s tříkomorovým biologickým septikem, biologickým filtrem nebo pískovým zemním filtrem. Velikost čističky vybírejte podle počtu lidí v objektu a množství vyprodukované odpadní vody. Průměrná pořizovací cena domácí čističky se pohybuje kolem 50 tisíc korun.

Jak domácí čistička funguje?

Domácí čistička odpadních vod rozkládá nečistoty pomocí mikroorganismů za přítomnosti kyslíku. Funguje tedy aerobně biologickým způsobem. Čistící proces se dělí do tří fází. V první fázi dochází k základnímu (hrubému) předčištění, kdy se od odpadní vody oddělí hrubé nečistoty. Následně se proces přesune do druhé části nádoby, kde se aerobně vyčistí a oddělí všechen kal. V poslední fázi se kal i vyčištěná voda odčerpají do určených nádob.

K fungování domácí čističky odpadních vod je zapotřebí elektrické energie. Ta je nejvíce využita na provoz dmychadla, jež do čištěné vody vhání vzduch. Dmychadlo většinou v závislosti na konkrétním typu čističky nepracuje nepřetržitě, ale přibližně v patnáctiminutových cyklech zapnuto/vypnuto. Spotřeba elektřiny se u běžných čističek pohybuje okolo 60 W. Více se o ekonomice domácích čističek odpadních vod dozvíte v samostatném článku.

Svoji hodnotu má spotřeba, ale také úspora. S elektřinou od nás můžete za dva roky ušetřit až 11 756 Kč. Podívejte se jak.