E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak pracuje domácí čistírna odpadních vod?

  • Domácí čistírna odpadních vod (ČOV) slouží jako alternativa k běžné kanalizační síti.
  • Hodí se zejména tam, kde není kanalizace vybudována, nebo by připojení bylo příliš drahé.
  • Oproti jímce se nemusí vyvážet, a vyčištěnou vodu, kterou z ní získáte, lze využít na zavlažování zahrady.
  • Ceny domácích ČOV se pohybují okolo 50 000 Kč. Ke svému provozu potřebuje čistírna elektrickou energii. Roční provoz čistírny vyjde zhruba na 1 200 Kč.

Čističky odpadních vod patří k modernímu a ekologickému řešení likvidace odpadních vod. Pomocí čističky odpadních vod můžeme vyčistit splaškové odpadní vody. Tedy ty, které vyprodukujeme v kuchyni, koupelně, při praní nebo úklidu. Na rozdíl od septiků a žump mají nízké provozní náklady. O domácí čističku odpadních vod je ale nutné pečovat.

Průměrná pořizovací cena ČOV začíná na 50 tisících korun, větší objemy anebo speciální modely na přání zákazníka se často pohybují až ve statisících. Odborníci upozorňují, že i přes tuto pořizovací cenu se díky levnému provozu náklady velmi rychle vrátí.

Vodu čistí bakterie

Domácí čistička odpadních vod funguje aerobně biologickým způsobem, což v praxi znamená, že rozkládá nečistoty díky mikroorganismům živeným kyslíkem. Čistící proces můžeme rozdělit do tří fází. V té první dojde k hrubému předčištění, kdy se od odpadní vody oddělí hrubé nečistoty. Následně se proces přesune do druhé části nádoby, kde se aerobně vyčistí a oddělí kal. V závěru se kal a vyčištěná voda odčerpá do určených nádob.

V každé domácnosti je možné najít spoustu možností pro úsporu energií. Jak jste na tom u vás? Stáhněte si naši brožuru Úsporná domácnost a podívejte, kde a jak můžete doma šetřit elektřinu, plyn i teplo.

Domácí čistička odpadních vod ke svému provozu potřebuje elektrickou energii. Ta se využije hlavně na provoz dmychadla, které do čištěné vody vhání vzduch. Dmychadlo většinou v závislosti na konkrétním typu čističky nepracuje nepřetržitě, ale přibližně v patnáctiminutových cyklech zapnuto/vypnuto. Spotřeba elektřiny se u domácích čističek pohybuje okolo 60 W, za den tedy spotřebují zhruba 0,72 kWh elektřiny.

Drobná údržba domácích čističek je nutná

Majitelé domácí čističky musejí počítat s nutnou údržbou. Občas je nutné zkontrolovat pH vody, přičemž lze kontrolu provádět pomocí samozabarvovacích testovacích papírků. Pravidelně se také vysypává koš, jenž zachycuje pevné části. Jednou za půl roku se provádí odkalení. Na tento úkon je potřeba mít dobré vybavení, v opačném případě je nutno obrátit se na odborníky, kteří odkalení provedou.

Svoji hodnotu má spotřeba, ale také úspora. S elektřinou od nás můžete za dva roky ušetřit až 11 756 Kč. Podívejte se jak.

V případě, že ani po pročištění nepracuje ČOV dostatečně efektivně, doporučuje se přidat do obsahu bakterie či enzymy (stačí je spláchnout do odpadu v domácnosti). Pro bezproblémový provoz je ale dobré nepoužívat agresivní kuchyňskou chemii – například levné tablety do myčky nádobí. Pozor též na Savo. Běžné prací prášky a saponáty čističkám zpravidla nevadí.

Vyčištěnou vodu je možné využívat na zalévání okrasných zahrad a stromů. Pokud domácí čističku doplníte o desinfekční modul (většinou UV lampu), můžete vodu využívat rovněž pro zalévání zeleniny.