Jaký potenciál mají obnovitelné zdroje v energetickém mixu

  1. Teoreticky může svět dosáhnout energetického mixu 100% složeného z obnovitelných zdrojů.
  2. Přechodu k obnovitelným zdrojům nejvíc brání malý zájem politiků, kteří často hájí zájmy fosilního průmyslu.
  3. Například Island nebo Paraguay už dnes pokrývají spotřebu elektřiny skoro výhradně z obnovitelných zdrojů.

Proč je to důležité

Výroba energie z obnovitelných zdrojů, jako je slunce, voda, vítr nebo biomasa, nezatěžuje životní prostředí a nepodílí se na změnách klimatu. Přesto však u nás elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrábíme méně, než bychom mohli. A to je jistě škoda.     

Co brání většímu využívání obnovitelných zdrojů energie?

  • Popírání klimatické změny;
  • zájmy zástupců fosilního průmyslu;
  • malá podpora politiků;
  • přehnané požadavky průmyslu i lidí na spotřebu energie a vytěžování zdrojů;
  • zastaralá infrastruktura;
  • finanční a vládní omezení;
  • nestabilní dodávky elektřiny z některých obnovitelných zdrojů – solární elektrárny například vyrábějí energii, jen když svítí slunce, větrné zase potřebují neustálé proudění vzduchu.

Otázkou není jak, ale kdy

Přechod od fosilních surovin k obnovitelným zdrojům energie představuje nižší zátěž pro životní prostředí. Jen díky tomu dokážeme zastavit nekontrolovatelné ohřívání planety. Využívání obnovitelných zdrojů navíc přinese i úsporu výdajů, které bychom museli vynaložit na řešení změny klimatu.

Nebude to ale hned. Napřed budou muset jednotlivé země investovat do stavby elektráren, úpravy rozvodné sítě a vybudování zařízení na ukládání energií a inteligentní správu sítě. My všichni pak musíme změnit svoje návyky, postupně přejít na zelenou elektřinu, začít stavět ekologicky šetrnější domy a pořizovat si úspornou elektroniku. Přesto se podle řady renomovaných studií jedná o reálný cíl.

Odborníci hodně věří hlavně kombinaci slunce–vítr–voda. Tyto zdroje by se totiž vzájemně doplňovaly a vykrývaly výpadky v důsledku změn počasí a přírodních vlivů.

Budeme vaším spolehlivým dodavatelem

Jsme tu pro všechny, kdo chtějí mít jistotu spolehlivé dodávky elektřiny a plynu. S přechodem k nám vám pomůžeme a zařídíme i veškerou potřebnou administrativu. Tak pojďme na to! 

Mohlo by vás také zajímat:

I fotovoltaika potřebuje pravidelný servis
Pravidelnými prohlídkami a servisem fotovoltaiky předejdete možným poruchám a výpadkům výroby elektřiny.
Víc najdete tady
Co jsou to bezpřetokové solární elektrárny
Bezpřetoková solární elektrárna nemůže dodávat přebytky do distribuční sítě.
Víc najdete tady
Jak velkou dotaci dostanete na fotovoltaiku
Dotace na solární zařízení do rodinného domu můžete čerpat v programu Nová zelená úsporám.
Víc najdete tady