E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Je fotovoltaika výhodná a ekologická?

Fotovoltaika Alternativní energie Elektřina Investice Stavební úpravy
 •  Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu.
 •  Díky fotovoltaice lze využít přebytky elektřiny například k ohřevu vody.

I normální domácnost nebo malá firma může napájet svoje spotřebiče prostřednictvím fotovoltaických panelů, které umístí na střechu domu. Fotony slunečního záření po dopadu na fotovoltaický článek předají svou energii elektronům a z článku do spotřebiče začne téci elektrický proud!

Vyplatí se vám pořídit fotovoltaické panely na střechu? Odpověď najdete v ebooku

Jak vzniká fotovoltaika?

Základním prvkem pro výrobu fotovoltaických článků je většinou křemík, který není příliš vzácný, protože tvoří zemskou kůru přibližně z 26 %. Specializované firmy surovinu průmyslově upravují a čistí, přičemž využívají řadu chemických reakcí. Křemík nakonec dosahuje skoro dokonalé čistoty na úrovni 99,999 %!

Prostřednictvím tavení, odléváním a řezáním, přídavkem fosforu a boru vzniká fotovoltaický článek. Cena bývá přímo úměrná účinnosti, s jakou technologie následně přeměňuje sluneční záření na elektřinu. Křemíkové fotovoltaické články můžeme rozdělit následovně:

 1. monokrystalické - nejkvalitnější a nejdražší
 2. polykrystalické - méně kvalitní a levnější
 3. z amorfního křemíku - nejméně kvalitní a nejlevnější

Povrch křemíkového článku je potřeba chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, zároveň je nutné zachovat co nejlepší propustnost pro světlo (používá se například sklo se sníženým obsahem železa). Výrobci fotovoltaiky garantují, že dnešní panely budou mít vysokou účinnost až po dobu 25 let.

Je solární technologie opravdu ekologická?

Každá průmyslová velkovýroba má nějaké negativní vlivy na životní prostředí. Ovšem fotovoltaické články vznikají v uzavřených prostorách, takže lze lépe zamezit případnému úniku škodlivých látek do okolního prostředí. Zákon navíc nařizuje, aby použité materiály byly lehce a vysoce recyklovatelné . Fotovoltaika má tedy spíše pozitivní vliv na životní prostředí, protože nahrazuje neobnovitelní zdroje energie, jako například uhlí.

Je fotovoltaika ekonomicky návratná?

Vlastní sluneční elektrárna bývá skoro vždycky výhodná na nepřístupných místech, která nejsou připojena do distribuční sítě, protože by zde vybudování přípojky znamenalo příliš velké náklady. Ovšem takzvaný ostrovní systém (off-grid instalace) vyžaduje poměrně drahé baterie a taky zálohu (typicky elektrocentrálu na benzín nebo dieselagregát). Každopádně svoje náklady a předpokládané výnosy předem důsledně propočítejte. Investice do fotovoltaiky bude velmi pravděpodobně návratná, pokud:

 • využijete přebytky elektřiny např. k ohřevu vody
 • máte vhodnou elektroinstalaci (ideálně jednofázový rozvod, ale může být i trojfázový)
 • máte vhodné spotřebiče (ideálně na stejnosměrný proud, ale není podmínkou)
 • solární systém zahrnuje inteligentní řízení pro využití přebytků energie
 • dostanete dotaci.

Co mám udělat, pokud chci vyrábět elektřinu ze slunce?

 • Spočítejte nebo odhadněte, kolik místa máte na střeše, její přibližnou orientaci vůči světovým stranám a sklon.
 • Zvažte, kolik elektřiny využijete v letním a zimním období. Pokud máte elektrotechnické vzdělání, popřemýšlejte také o napětí (může být stejnosměrné 12V nebo střídavé 230V, jednofázové nebo trojfázové).    
 • Vyhledejte na internetu několik dostupných firem, které provádějí instalace fotovoltaiky. Nahlaste jim potřebné údaje, včetně typu vytápění a ohřevu vody. Požádejte o přibližný rozpočet a nabídky porovnejte.
 • Zjistěte, jakou můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.     
 • Spočítejte přibližnou dobu návratnosti investice. (Příklad: Na 10 m2 střechy necháte nainstalovat fotovoltaiku, která vydrží s vysokou účinností pracovat 25 let. Za celý projekt zaplatíte celkově 200 000 Kč. Aby investice nebyla prodělečná, musí vám ušetřit nebo vydělat aspoň 8 000 Kč ročně.)
 • Pokud chcete dodávat přebytečnou produkci svojí elektřiny do distribuční sítě, potřebujete souhlas místně příslušného distributora. Dále oslovte společnost, která obchoduje s energií, abyste předem vyřešili prodej svých přebytků.

Sluneční energie má zářivou budoucnost. Když si fotovoltaický systém pořídíte, investice se vám může vrátit už za 7 let. Díky dotacím vás nemusí vyjít na víc než 81 000 korun, některé typy fotovoltaických systémů vám přitom můžou ušetřit až 19 500 korun ročně. Nebojte se ani papírování, všechno vyřídíme za vás.