Co označuje jednotka kWp?

  1. Jedná se o jednotku, která označuje nominální výkon fotovoltaického panelu nebo celé elektrárny.
  2. Jednotka kWp ukazuje, jak velký výkon je fotovoltaický panel schopen poskytnout při přesně specifikovaných podmínkách.

Kilowatt-peak (kWp) je jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny (p = peak). Jedná se o výkon fotovoltaické elektrárny při standardních testovacích podmínkách (STC = Standard Test Conditions). Ty jsou následující: 

  • Energie dopadá na fotovoltaický panel kolmo a má hodnotu E = 1 kW/m2
  • Průzračnost atmosféry Am = 1,5.
  • Teplota článků T = 25°C.
  • Zjednodušeně řečeno jde o výkon ideálně umístěného fotovoltaického panelu za plného slunce.

Skutečný výkon fotovoltaické elektrárny bude většinou pochopitelně menší než celková hodnota kWp. Pouze za plného slunečního svitu okolo poledne může v našich klimatických podmínkách výkon fotovoltaických panelů jejich nominální hodnotu kWp mírně překročit.

Celkový výkon a roční energetická produkce fotovoltaické elektrárny záleží na místních podmínkách, orientaci panelů, průběhu počasí atd. Orientačně lze počítat s tím, že fotovoltaické panely s celkovým výkonem 1 kWp vyrobí v našich podmínkách ročně zhruba 950 kWh elektrické energie.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Novinky

Z čeho se skládají ceny elektřiny a plynu?

Ceny elektřiny a plynu se skládají z několika složek.
Víc najdete tady

Jaké sazby a tarify elektřiny může drobný podnikatel využít?

Podnikatelé si nyní mohou vybrat ze 13 distribuční sazeb, které odrážejí spotřebu a využití elektřiny.
Víc najdete tady

Proč se plyn účtuje v kWh?

Účtování v kilowatthodinách je přesnější, protože jeden m3 může poskytnout různé množství energie podle toho, kde byl plyn vytěžen a jaké měl přesně složení.
Víc najdete tady