E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak může ekologie šetřit peníze?

Životní prostředí Rodinný rozpočet Voda Teplo Elektřina
  •  Ekologické jsou v konečném důsledku také úspory energií.
  •  Ekologie tedy pomáhá lidem šetřit peníze. 

 

Všichni tušíme, co je dobré, ale někdy chybí vůle k uskutečnění vlastních plánů. Vymyslete a sepište svoje vlastní desatero domácí ekologie, tak aby vyhovovalo vašim zkušenostem a životní filosofii. Předsevzetí zaznamenané „černé na bílém“ bývá motivující. 

Ekologie začíná tříděním odpadu a recyklací

Průměrný obyvatel České republiky vyprodukuje ročně 150 až 200 kilogramů odpadků. Občas prostě něco vyhodit musíme, naštěstí ekologie má svoje místo ve většině domácností. Přes 70 % obyvatel České republiky třídí odpady do barevných veřejných kontejnerů a soudě podle celoevropského srovnání, jsme vzorným příkladem separace některých plastů - hlavně PET lahví.

Z recyklace neboli opětovného využití odpadů těží celá společnost. Tříděním skla, papíru, nápojových kartonů a dalších zbytků ušetří Česká republika množství energie, které přibližně odpovídá spotřebě 260 000 domácností . Ekonomický přínos ekologie je tím pádem obrovský. Každoroční úspory za energie dosahují díky separaci odpadů řádově miliardových částek.

Ekologické domy skoro nepotřebují vytápění

Chraňme přírodní zdroje rozumnou spotřebou energií a ulehčíme svému domácímu rozpočtu. Mezi vrcholy vodohospodářské ekologie patří systémy na dešťovou vodu , které seříznou účet za vodné až na polovinu. Dalším řešením jsou spořiče (perlátory), jež zachovávají intenzitu mytí a koupání, ale snižují spotřebu životadárné tekutiny až o 3/4. Ovšem nejcitelnější průsečík ekologie a finančních úspor najdeme při vytápění.

Kondenzační kotel dokonale využívá teplo, vznikající spalováním plynu. Při vysoké spotřebě vrátí svoji pořizovací cenu do 7 let, jakožto další díl ve skládačce domácí ekologie. Komplexnějším řešením jsou takzvané pasivní domy , které spojují pokročilé konstrukční prvky, zateplení, systém automatického větrání a rekuperace tepla, při které využívají veškerou uvolněnou tepelnou energii z vaření, spotřebičů i obyvatel. Ekologie v podání moderních architektů a stavařů snižuje účet za vytápění o více než 90 %, ve velkém rodinném domě běžně na 4 000 Kč ročně.

Ekologické žárovky spotřebují 4krát méně peněz

Osvětlovací technologie procházejí fascinujícím vývojem. Tradiční wolframovou žárovku vystřídaly nejdříve halogenové, potom takzvané úsporné (kompaktní) zářivky a nyní nejvyspělejší LED žárovky . V následující tabulce srovnáváme různé typy osvětlení a zjišťujeme, že LED žárovka spotřebuje zhruba 7krát méně energie a 4krát méně peněz než její wolframová předchůdkyně, při stejném světelném toku.

Typ osvětlení Nákupní cena Životnost Spotřeba/hod. Cena/rok provozu
Tradiční 15 Kč 1 000 hod. 60 W 2 674 Kč
Halogenová 85 Kč 2 000 hod. 40 W 2 117 Kč
Tzv. úsporná 139 Kč 8 000 hod. 15 W 913 Kč
LED žárovka 250 Kč 15 000 hod. 9 W 631 Kč

Tradiční žárovka je nyní prodávaná například pod názvem „tepelná koule“. Jako „úsporná“ neboli „úsporka“ bývá označovaná takzvaná kompaktní zářivka.