E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak si doma vybudovat studnu?

  • Vlastní zdroj vody je pohodlný a z dlouhodobého hlediska také finančně výhodný.
  • Vyhloubení studny podléhá přísným pravidlům a vyžaduje povolení stavebního úřadu.
  • Voda ze studny může posloužit k zalévání, mytí či konzumaci.
  • Vhodný typ studny doporučí vybraný hydrogeolog.

Mít vlastní studnu znamená být nezávislý na okolních zdrojích. Pokud se rozhodnete pro hledání vody na svém pozemku, máte na výběr mezi proutkařem a hydrogeologem. Svěřit vše do péče odborníka je sázkou na jistotu. Hydrogeolog při výběru místa pro studnu především dbá na dostatečné vzdálenosti od sousedních studní a možných míst znečištění. Dále doporučí vyhovující typ studny, způsob, jakým bude vyhloubena - tedy vrtanou nebo kopanou - a předběžně vyčíslí náklady. V závěru vypracuje hydrogeologický posudek, poplatek za tyto služby se pohybuje v rozmezí od 15 – 25 tisíc korun.

I studna vyžaduje stavební povolení

Po využití služeb hydrogeologa přijdou na řadu úřady. Stavební úřad musíte požádat o územní rozhodnutí, pro které bude nutné nejspíš doložit vyjádření obce, správců sítí, chráněné krajinné oblasti, povodí i sousedů. Někdy vás však může stavební úřad informovat, že územní rozhodnutí vůbec nebude potřeba. Také bude nutné znát stanovisko vodoprávního úřadu, který často spadá pod odbor životního prostředí radnice ve vaší obci. O další úřední záležitosti by se měla postarat firma, kterou si pro vyhloubení studny najmete. V případě hloubky nad 30 m je nutný i posudek od báňského úřadu.

Ušetřete s námi i tisíce korun ročně a požádejte si o nezávaznou nabídku dodávek energií. Všechno "papírování" vyřešíme za vás!

Následně se přistoupí k tzv. průzkumnému vrtu, který má zjistit v jaké hloubce voda je a jaká je její kvalita. Výsledky z laboratoře rozhodnou, zda je místo pro vyhloubení studny opravdu vhodné. Pokud je vše v pořádku, projektant na vodohospodářské stavby vypracuje projekt pro územní řízení a stavební povolení. Stavební povolení a čerpání podzemní vody řeší vodoprávní úřad. V povolovacím řízení mají své slovo i sousedé, jejichž námitky musí být zohledňovány.

V případě, že máte všechna povolení řádně vyřízena, přijdou na řadu studnaři s dostavbou průzkumného vrtu. Cena za metr vrtu se pohybuje mezi 1 200 – 5 000 Kč, kopané studny vycházejí ještě o několik tisíc dráž. Závěrem se řeší těsnění hutněným jílem, které zabraňuje kontaminaci obsahu studny povrchovou vodou. Poté už zbývá jen pečlivá dokumentace o provedení stavby, rozbor vody a oznámení či žádost o povolení k užívání vody pro vodoprávní úřad.