E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jaké výhody má ekologické zemědělství?

  • Ekologické zemědělství klade důraz na zachování přírodních koloběhů.

  • Dává přednost kvalitě produkce před její kvantitou.

  • Obecně se vyznačuje etickým přístupem ke zvířatům, životnímu prostředí a udržení biodiverzity.

Ekologické zemědělství klade důraz na úrodnostní vlastnosti půdy, respektování přirozeného přírodního koloběhu, potřeb zvířat a celkovou šetrnost k přírodě. Nepoužívá umělá hnojiva, chemické postřiky ani hormony. Jde o systém hospodaření, který například k redukci plevelů, škůdců a chorob zakazuje používání syntetických pesticidů. Stejně tak přistupují ekologičtí zemědělci k hnojení půdy, a využívají tak pouze organická hnojiva (hnůj, močůvka). Syntetická dusíkatá hnojiva a lehce rozpustná fosforečná hnojiva, která se v zemědělství běžně užívají, jsou v ekologickém zemědělství zcela zakázána. Produkty ekologického zemědělství se označují jako „biopotraviny“. Od roku 1994 je ekologické zemědělství součástí politiky udržitelného rozvoje Evropské unie.

Ekologické zemědělství v České republice je chráněno zákonem č. 242/2000 Sb. Jeho produkty u nás označuje štítek „produkt ekologického zemědělství“. Česká republika však stále patří mezi země, kam je velké množství biopotravin hojně dováženo ze zahraničí.

Spočítejte si, kolik můžete s vlastním solárním systémem ušetřit. Navrhneme vám solární systém na míru, nainstalujeme ho,  a navíc vám pomůžeme se získáním dotace až 170 000 Kč.

Výrobci biopotravin a ekologičtí zemědělci musejí být registrováni na Ministerstvu zemědělství a podléhají pravidelným kontrolám kontrolních organizací. Ministerstvo zemědělství je také garantem pro dodržování pravidel ekologického zemědělství v národní i evropské legislativě. Ekologičtí zemědělci mají nárok na národní dotaci v programu Rozvoj venkova.