E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Je lepší vrtaná nebo kopaná studna?

  • Studnu lze hloubit dvěma způsoby - vrtáním a kopáním.

  • Kopání je finančně náročnější a zdlouhavější, získáte však vydatnější zdroj vody.

  • Vrtaná studna bere hlubší podzemní vodu, která je kvalitnější. Vrtání studny je poměrně rychlé.

Před vyhloubením studny je nutné obstarat několik formalit. První je odborné vyhledání vody, následně zpracování technického posudku, vyhotovení projektu, žádosti stavebního, vodohospodářského a případně i báňského úřadu. Autorizaci projektanta a studnařské firmy. Kopat studnu svépomocí je dovoleno pouze do hloubky 3 metrů, což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí.

Již během zmíněného administrativního procesu by vám měl hydrogeolog doporučit vhodný způsob hloubení. O tom, zda vrtat nebo kopat rozhoduje více faktorů. Vrtané studny se často doporučují k rodinným domům nebo rekreačním chatám s nižší spotřebou vody. Vrt může dosáhnout i hloubky několika desítek metrů. Zpravidla ale bývá ukončen v hloubce do deseti metrů, jakmile se narazí na dostatek kvalitní vody.

Nepodceňte hydrogeologický průzkum

Ještě před tím, než začnete budovat vlastní studnu, si nechejte udělat hydrogeologický průzkum. Jeho výsledky vám napoví, kde a jak hluboko vrtat, abyste získali vydatný zdroj kvalitní vody a do vaší studny netekla pouze méně kvalitní povrchová voda.

Naopak kopaná studna dostává zelenou v místě, kde má sloužit na zavlažování půdy. Jako pitná se někdy příliš nedoporučuje, protože přijímá pouze první úroveň podzemní vody, která není tak kvalitní a navíc zde voda stojí a není příliš čerstvá. Nevýhodou kopaných studen je vyšší pracnost a vyšší nároky na odvoz vykopaného materiálu.