E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Kde probíhá recyklace stavebního odpadu?

Odpad Stavební úpravy Životní prostředí Česká republika
  •  Na území ČR je ročně vyprodukováno zhruba 14 milionů tun stavebního odpadu, jehož separaci mají na starosti recyklační střediska.
  •  Některé oborové společnosti založily ARSM (Asociaci pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice) a doporučují  specializovanou burzu recyklátů. 

Recyklace stavebního odpadu snižuje náklady

Efektivnějším zužitkováním vlastních zbytků chráníme přírodní zdroje, zlevňujeme výrobu a také koncové ceny nových produktů. Nejběžnějším způsobem recyklace stavebního odpadu je drcení. Podle lokality můžeme rozdělit práce následovně:

  • A/ Recyklace stavebního materiálu na stavbě , čili přímo v místě vzniku. Podmínkami jsou vhodné prostory a souhlas orgánů státní správy. Výhoda – minimální náklady za odvoz materiálu a skládkovné, možnost okamžitého využití recyklátu. Nevýhoda – formality a ztráta času při shánění úředního souhlasu.
  • B/ Recyklace stavebního materiálu ve specializované firmě , kam doputuje například prostřednictvím obecního sběrného dvoru . Začíná tříděním, pokračuje zpracováním a vrcholí prodejem recyklátů. Výhoda minimální ekologická zátěž stavby, málo formalit. Nevýhoda – finanční náročnost, která zahrnuje náklady na zpracování a dopravu.

Každoročně v dubnu probíhá akce Ukliďme Česko. Desetitisíce dobrovolníků čistí tuzemskou krajinu, aby naše domovina prokoukla. Projekt uspěl v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR.