E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Kolik energie a peněz ušetří recyklace?

Odpad Životní prostředí Etika Česká republika Veřejný sektor
  •  Recyklace šetří v širokém měřítku jak přírodní, tak i finanční zdroje.
  •  Je ekonomicky výhodné redukovat směsný odpad, za jehož skládkování jinak musí obec utrácet veřejné finance. 

Recyklace dává zelenou úsporám

Většina obyvatel České republiky třídí aspoň některé odpady – obvykle papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Prostřednictvím speciálních barevných kontejnerů ušetříme tolik energie, kolik během roku spotřebuje asi 260 000 průměrných domácností . Díky recyklaci můžeme významně ovlivnit i kvalitu ovzduší. Tříděním odpadu a jeho následným zpracováním ušetříme takové množství kysličníku uhličitého, kolik ho v tuzemsku vyprodukuje přibližně 10 % aut. V kontextu Evropské unie dosahuje tuzemská recyklace nadprůměrně dobrých výsledků, ale mezery máme například v oblasti bioodpadů a obecně prevence.

Pokud vás zajímá, jakou částku zaplatí 260 tisíc domácností za energie, můžeme provést alespoň orientační propočet. Na vytápění a ohřev vody spotřebuje běžný rodinný dům asi 30 megawatthodin (MWh) ročně, přičemž nejoblíbenějším tuzemským palivem je zemní plyn. Počítejme s průměrným vyúčtováním 42 000 Kč. Na svícení a elektrospotřebiče přidejme dalších asi 12 000 Kč. Výsledek vynásobíme uvedeným počtem domácností a dostáváme řádově několikamiliardovou částku! Ovšem váš vlastní účet za energie ovlivňuje samozřejmě také svobodně vybraný dodavatel.

Každoročně v dubnu probíhá akce Ukliďme Česko, na níž desetitisíce dobrovolníků pomáhají čistit tuzemskou krajinu. Projekt uspěl v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR.

Recyklace šetří energii i stromy

Víte, že jeden vzrostlý listnatý strom vyprodukuje až 1 000 litrů kyslíku denně, čímž obohatí ovzduší pro dýchání přibližně 3 lidí? V České republice zachrání recyklace řádově miliony stromů a ušetří desítky km2 přírodní krajiny ročně. Znovu můžete použít papír, plasty, sklo, nápojové kartony, stavební odpad, pneumatiky a další suroviny, které díky recyklaci spotřebují méně energie a nejsou ani tak finančně nákladné jako zcela nová výroba z přírodních zdrojů. Navíc pokud pečujeme o životní prostředí, nemusíme investovat peníze do jeho nápravy.

Pokračujme dalšími konkrétními čísly. Například jedna tuna vytříděného papíru uspoří zhruba 50 % energie a 100 000 litrů vody, které bychom potřebovali při výrobě papíru jenom ze dřeva. Recyklací PET lahví zase ušetříme významné množství ropy. Jak jsme na tom s kovy? Výroba jedné tuny železa z jeho šrotu ušetří například 630 kilogramů černého uhlí. Při opětovném zpracování skla dochází k jeho přetavení a následné výrobě, přičemž je spotřebováno o 40 % méně energie. Recyklace šetří také peníze, ale nejlepší samozřejmě je, když snižujeme svoji spotřebu a žádný odpad nevytváříme.

  • Zajímavost ze zahraničí: Skupina měst kolem severoitalského Turína snížila během 2 let produkci směsného komunálního odpadu o 40 % a přibližně o stejnou hodnotu zvýšila recyklaci. Dosáhla toho osvětou a systematickým sběrem. Celý region lidnatý asi jako Ostrava díky recyklaci ušetří řádově miliony eur (desítky milionů českých korun) ročně, které by jinak stálo skládkování.