E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Kolik energie a peněz ušetří recyklace?

Odpad Životní prostředí Etika Česká republika Veřejný sektor
  •  Recyklace šetří v širokém měřítku jak přírodní, tak i finanční zdroje.
  •  Je ekonomicky výhodné redukovat směsný odpad, za jehož skládkování jinak musí obec utrácet veřejné finance. 

Recyklace dává zelenou úsporám

Většina obyvatel České republiky třídí aspoň některé odpady – obvykle papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Prostřednictvím speciálních barevných kontejnerů ušetříme tolik energie, kolik během roku spotřebuje asi 260 000 průměrných domácností . Díky recyklaci můžeme významně ovlivnit i kvalitu ovzduší. Tříděním odpadu a jeho následným zpracováním ušetříme takové množství kysličníku uhličitého, kolik ho v tuzemsku vyprodukuje přibližně 10 % aut. V kontextu Evropské unie dosahuje tuzemská recyklace nadprůměrně dobrých výsledků, ale mezery máme například v oblasti bioodpadů a obecně prevence.

Pokud vás zajímá, jakou částku zaplatí 260 tisíc domácností za energie, můžeme provést alespoň orientační propočet. Na vytápění a ohřev vody spotřebuje běžný rodinný dům asi 30 megawatthodin (MWh) ročně, přičemž nejoblíbenějším tuzemským palivem je zemní plyn. Počítejme s průměrným vyúčtováním 42 000 Kč. Na svícení a elektrospotřebiče přidejme dalších asi 12 000 Kč. Výsledek vynásobíme uvedeným počtem domácností a dostáváme řádově několikamiliardovou částku! Ovšem váš vlastní účet za energie ovlivňuje samozřejmě také svobodně vybraný dodavatel.

Každoročně v dubnu probíhá akce Ukliďme Česko, na níž desetitisíce dobrovolníků pomáhají čistit tuzemskou krajinu. Projekt uspěl v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR.

Recyklace šetří energii i stromy

Víte, že jeden vzrostlý listnatý strom vyprodukuje až 1 000 litrů kyslíku denně, čímž obohatí ovzduší pro dýchání přibližně 3 lidí? V České republice zachrání recyklace řádově miliony stromů a ušetří desítky km2 přírodní krajiny ročně. Znovu můžete použít papír, plasty, sklo, nápojové kartony, stavební odpad, pneumatiky a další suroviny, které díky recyklaci spotřebují méně energie a nejsou ani tak finančně nákladné jako zcela nová výroba z přírodních zdrojů. Navíc pokud pečujeme o životní prostředí, nemusíme investovat peníze do jeho nápravy.

Pokračujme dalšími konkrétními čísly. Například jedna tuna vytříděného papíru uspoří zhruba 50 % energie a 100 000 litrů vody, které bychom potřebovali při výrobě papíru jenom ze dřeva. Recyklací PET lahví zase ušetříme významné množství ropy. Jak jsme na tom s kovy? Výroba jedné tuny železa z jeho šrotu ušetří například 630 kilogramů černého uhlí. Při opětovném zpracování skla dochází k jeho přetavení a následné výrobě, přičemž je spotřebováno o 40 % méně energie. Recyklace šetří také peníze, ale nejlepší samozřejmě je, když snižujeme svoji spotřebu a žádný odpad nevytváříme.

  • Zajímavost ze zahraničí: Skupina měst kolem severoitalského Turína snížila během 2 let produkci směsného komunálního odpadu o 40 % a přibližně o stejnou hodnotu zvýšila recyklaci. Dosáhla toho osvětou a systematickým sběrem. Celý region lidnatý asi jako Ostrava díky recyklaci ušetří řádově miliony eur (desítky milionů českých korun) ročně, které by jinak stálo skládkování.

Zeptejte se nás

Vaše dotazy nás zajímají a naši specialisté Vám rádi zdarma a nezávazně poradí.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.